För nybörjare / For beginners

Samtliga artiklar för nybörjare, senast överst.
Articles for beginners, in Swedish only. For english please visit AMSAT-NA or AMSAT-UK.