Medlemstidningen Journal sökbart arkiv

Here you can search articles in old issues of AMSAT-SM Journal

AMSAT-SM Journal var namnet på vår medlemstidning. Förut var namnet AMSAT-SM INFO men vid namnbytet anpassade vi den till ett internationellt mer gångbart namn. Samtidigt behöll vi den svenska förankringen då många av artiklarna var skrivna på svenska!

2010 kom det sista numret ut då det var svårt att hitta artikelförfattare.


Sista numret av AMSAT-SM Journal 2010

Här kan du söka bland artikelrubriker i AMSAT-SM Journal och INFO från 1988 och senare:

.