QO-100 Es’hail-2 P4-A Transponder Band Plan och info

Uppdaterad: 2020-11-06 cmer info fylls på kontinuerligt

Länkar

Aktuella länkar för mer information:

Utrustning

Här finns länkar till lämplig utrustning att bygga och företag som säljer tillbehör:

Bandplan

Gällande publicerad Narrowband (NB) bandplan är följande (all information kommer från AMSAT-DL):

En annan översikt på bandplanen är nedanstående. Observera att transponderna är icke inverterande:

Frekvenser

Kom ni ihåg Leila från Oscar 40? Kanske inte, det var länge sedan. Men Leila finns med på Es´hail och är alltså en detektor som indikerar för stark signal på upplänken med en ton på nerlänken. Här en sammanställning över frekvenser för NB (NarrowBand):

  • NO FM mode is allowed on the transponder.
  • No transmission below the lower beacon and no transmission above the upper beacon.
  • The NB transponder is a bent-pipe transponder and non-inverting.
  • Uplink polarization is RHCP (right-hand circular polarization).
  • Downlink polarization for the NB transponder is V (vertical linear polarization).
  • Monitor the beacons and keep your own signal level below, otherwise you might trigger LEILA warnings.
  • Please use minimum uplink power (ERP).
  • The beacons are modulated in 400 bit / s BPSK (similar to the P3 satellites) or in CW.
  • The beacons are generated in the ground station and will Provide selected telemetry from the main satellite related to our amateur radio transponder.

Täckningskarta

Täckningskartorna nedan är imponerande, bara att njuta och använda!