FAQ för medlemmar

For english please see this page

Hur styrs sammanslutningen AMSAT-SM?
Då AMSAT-SM sedan mars 2020 inte är en förening har vi inget årsmöte och inga stadgar. Vi har istället en styrgrupp som följer våra riktlinjer. Dessa riktlinjer kan ändras vid behov. Detta sätt att snabbt anpassa verksamheten efter rådande förhållanden är hämtat från agila systemutvecklingsprocesser (Scrum, KanBan etc.).

Vilka rutiner finns inom styrgruppen?
Mycket av vår kommunikation sker via mail. Möten hålls via telefonkonferens vid behov. Vi har inga protokoll utan skriver ner alla beslut i en beslutslogg som vi har på Google Drive. Beslutsloggen kan vid behov lämnas ut till en medlem – vi har inga hemligheter!

På vilket sätt får medlemmar information från styrgruppen?
Vi lägger ut info i kategorin Medlemsnyheter och skickar ut via vårt nyhetsbrev. Vi har arkiverat medlemsnyheter från augusti 1996. Gamla årsmöteshandlingar från föreningen AMSAT-SM finns att läsa under taggen Årsmöten.

Jag vill gärna vara med i styrgruppen men det finns ju inget årsmöte, hur gör jag?
Det stämmer, AMSAT-SM har ingen valberedning eller inröstning genom årsmöte. Om du vill hjälpa till kontaktar du helt enkelt styrgruppen. Har du bra idéer och är villig att hjälpa till kommer du ingå i styrgruppen direkt.

Jag har en motion/idé att lämna in men det finns ju inget årsmöte!
Har du en bra idé som du tycker AMSAT-SM ska genomföra, och de faller inom riktlinjerna, kontaktar du styrgruppen som då tar beslut om det ska genomföras eller inte.

Hur hanteras sammanslutningens kapital?
AMSAT-SM har en stark ekonomi med ett kapital på ca. 32 000 kr (2023). Det är ett arv från den tid när vi hade flera hundra medlemmar och en medlemsavgift på över 100 kr. Idag har vi en mycket slimmad driftkostnad där webbsidan kostar ca. 1200 kr/år och denna sponsras tills minst år 2025 av Lars SM0TGU. Vi betalar ca. 130 kr/år för domänen amsat.se. Vi har inga övriga löpande kostnader. Kapitalet finns hos Inge SM4JLX och genom en fullmakt säkrar vi att pengarna tillfaller AMSAT-SM vid eventuella problem.

För att öka intresset för AMSAT och satelliter anordnar vi ibland tävlingar och lottar ut priser. Detta tas från det sparade kapitalet, men vi har varit mycket sparsamma med detta sedan vi slutade ta in medlemsavgifter.

Hur vet jag att kapitalet förvaltas enligt riktlinjer?
Det finns en revisorfunktion som vi kallar ekonomikontroll som inte ingår i styrgruppen. Kontroll kan utföras kontinuerligt eller vid behov men minst en gång per år.

Vilka konton/sociala medier etc. har AMSAT-SM?
Drift av webbsidan inkl. hantering av konto och domännamn ligger hos leverantören Simply. Sociala konton finns hos Google, YouTube, Facebook (ej aktivt) och X/Twitter. AMSAT-SMs registreade callsign är SK[0-7]TX. Den officiella adressen går till c/o Lars SM0TGU. Lars SM0TGU hanterar alla ovan nämnda konton.

Föredrag:
Lars Thunberg SM0TGU kan hålla föredrag om vår hobby. Kontakta Lars via info@amsat.se för bokning.

Integretspolicy
För fullständig GDPR-information för AMSAT-SM se vår integretspolicy.

Hur gör jag lösenordsändring?
Du ändrar själv din adress och lösenord via Dina inställningar, finns i rutan där du loggar in.

Jag vill inte längre vara medlem i AMSAT-SM. Hur gör jag?
Skicka ett mail till info@amsat.se så tar vi bort dig ur medlemsregistret.

Ladda ner dokument från det avslutade Victoria-projektet:
Beskrivning av satellitprojektet Victoria, där AMSAT-SM medverkade. Dokumentet är ett exjobb från KTH.

Exjobb från KTH som handlar om antennerna för Victoria-satelliten.

Ladda ner äldre nummer av AMSAT-SM Journal:
Som medlem kan du ladda ner de nummer av AMSAT-SM Journal vi har sparade i PDF-format.

Ladda ner AMSAT-OZ Journal:
Genom en överenskommelse med AMSAT-OZ (numera nerlagt) och deras då sittande ordförande och redaktör Ib OZ1MY har medlemmar i AMSAT-SM tillgång till den danska journalen i elektronisk form som pdf-dokument, se Ladda ner AMSAT-OZ Journal.

Om du saknar något på denna sida, kommentera nedan så lägger vi in den information du behöver.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *