Kategorier
Teknik och hårdvara

Transceivers for Amateur Radio Satellites

IC-9700

This is a list of VHF/UHF transceivers that can be used for Amateur Radio Satellites. At the moment I choose only to list:

 • Rigs that have both VHF and UHF (HF as bonus) and all mode
 • Full Duplex Base Station rigs
 • Non Full Duplex smaller rigs that can be used mobile or as portable

Many of the rigs are discontinued. FM only mobile rigs and handheld can be added later to this list. In the table below the weight is listed, because that was data I was interested in when I did the summary. For all other data – please follow the link to RigPix. As you see Icom, Kenwood and Yaesu are the main brands.

This list will never be complete in any way but maybe can help if you looking for old used rigs. All info is from the excellent RigPix Database.

Full Duplex All Mode Base Station VHF/UHF transceivers

NameWeight (kg)Note
IC-820/8215.0
IC-9104.5
IC-97015.0
IC-97004.7D-Star, SDR
IC-910011.0HF
TS-7909.2
TS-20007.8HF
FT-736R9.0
FT-8477.0HF

Mobile or Portable All Mode VHF/UHF transceivers
(not full duplex, all has HF)

NameWeight (kg)Note
HS2<1SDR
IC-706MKIIG2.45
IC-70002.3
IC-71002.7 (with front panel)
IC-7051.1D-Star, SDR, Battery
FT-817/8181.17Battery
FT-100D3.0
FT-8572.1
FT-8973.9
FT-9914.3
Kategorier
Oscar-100

Icebreaker FS “Polarstern” on Oscar 100

From AMSAT-DL web:

A portable satellite station for the QO-100 geostationary satellite (Es’hail-2) was commissioned on the icebreaker FS “Polarstern” at 14:23 UTC on December 27, 2020, with an initial QSO between DP0POL/mm and DK3ZL. A very special experiment, originated from an idea of Felix DL5XL and Charly DK3ZL. AMSAT-DL spontaneously supported this project by providing a complete 6 Watt transverter radio station, as well as a 75 cm dish on a tripod.

https://amsat-dl.org/en/a-new-star-has-risen-on-qo-100/

Kategorier
Ändringar på amsat.se Medlemsnyheter

Medlemsstatus och internetaktivitet 2020

Här kommer en sammanfattning över medlemsstatus och AMSAT-SMs internet- och informationsaktivitet från 2020.

Medlemsstatus
AMSAT-SM hade vid årets slut​ 289​ medlemmar att jämföra med 268 medlemmar för 2019. Ingen har aktivt gått ur under året. Detta innebär att vi ökar vårt medlemsantal varje år. Sedan 2013 har vi fått 205 nya medlemmar vilket innebär att mer än två tredjedelar har registrerat sig de senaste sju åren.

Hemsidan och sociala medier
Via Twitter har vi en fortsatt stor ökning av följare – just nu (jan 2020) 1164 ​följare jämfört med ​668 ​följare i slutet av 2018.
Under året fick vår webbhotell-leverantör nya ägare och hemsidan flyttades därför rent tekniskt. För webbredaktören har det blivit något enklare att redigera och prestandan är även något bättre (snabbare svarstider).
I och med den nya webbhotell-leverantören har vi även fått en ny statistikfunktion, vilket gör att det inte går att jämföra värden från föregående år. Så här såg det ut under andra halvan av 2020 (notera ökningen under december):

Kostnaden för hemsidan är fortsatt sponsrad av Lars SM0TGU under flera år framåt.
Under december gjordes ett stort arbete med ny design för hemsidan vilket förhoppningsvis gör det enklare att hitta.


Kategorier
Teknik och hårdvara

Working satellites with IC-705 PstRotator SDR-Console

This is a guide how to working satellites with the IC-705 or similar rig. When trying to understand the IC-705 I needed to write down how to use it – so this is how this post was born. I will try to explain 3 different user scenarios, each have a case for FM- and linear satellites :

 • Working stand alone (portable) without computer control
 • Working with SDR-Console for doppler adjust and a SDR as receiver
 • Working with PstRotator for doppler adjust

The IC-705 satellite memory examples and file can be found here.
Please contact me if you see anything that will not work in the following user cases – I have limited knowledge.

Setting up PstRotator

I will not explain how to use and set up PstRotator – the PstRotator manual is very good. The settings for Omnirig is like this:

And a typical layout for PstRotator Satellites Tracking is like this (and for reference image for the text below):

Case 1: Using IC-705 stand alone without computer control

FM satellites

 • Select split memory for the satellite in IC-705.
 • If needed adjust the RX frequency with the VFO knob (look at the waterfall).
 • Adjust the TX frequency for doppler when transmitting with VFO knob. Use a printed frequency chart for help.

Linear satellites with SSB transponder
(I have never tried semi-duplex on linear satellites before so not sure if this works)

 • Select split memory for the satellite in IC-705.
 • Adjust the RX frequency with the VFO knob to find a free space on the transponder (look at the waterfall).
 • Adjust the TX frequency (press PTT and use the VFO knob) to the correct frequency on the uplink. Use a printed frequency chart for help.
Case 2: Using IC-705 with SDR-Console v3

In this case the IC-705 is working as the transmitter with full doppler control and a SDR as receiver, aslo with doppler control.

FM satellites

 • Select the uplink memory for the satellite in IC-705.
 • Start External Radio in SDR Console for doppler control – no need to do anything on the IC-705 – just transmit.

Linear satellites with SSB transponder

 • Select the uplink memory for the satellite in IC-705.
 • Adjust the RX frequency at SDR Console to find a free space on the transponder (look at the waterfall).
 • As SDR Console does not link up/downlink VFOs – adjust the TX frequency on the IC-705 with the VFO knob to the correct frequency on the uplink. Use a printed frequency chart for help.
  Doppler is corrected also during TX.
Case 3: Using IC-705 stand-alone with PstRotator

In this case PstRotator sets the correct frequency and mode on the IC-705 and has doppler control for both RX and TX. You are working IC-705 stand-alone as semi-duplex.

FM satellites

 • Select the satellite from PstRotator Favorites. Correct frequency, mode and subtone are now set in IC-705 VFOs.
 • Press the ”UP+DN” on PstRotator. Doppler is now adjusted on both RX and TX.
 • No need to do anything on the IC-705 – just transmit and listen.

Linear satellites with SSB transponder

 • Select the satellite from PstRotator Favorites. Correct frequency and mode are now set in IC-705 VFOs.
 • Press the ”UP+DN” on PstRotator and check that VFO linking are set to ”Reverse”. Doppler is now adjusted on both RX and TX and the VFOs are linked.
 • Adjust the RX frequency with the VFO knob to find a free space on the transponder (look at the waterfall). The TX is linked and will have correct frequency.
 • Change the VFO linking to ”Not linked” on PstRotator. This means that both TX and RX are still doppler adjusted but the TX frequency is locked (fixed). If needed you can adjust the RX frequency with the VFO knob on the IC-705.

Finally this is a short video when using the tiny GPD MicroPC with PstRotator and IC-705 as a portable computer controlled doppler adjustment.

Kategorier
Medlemsnyheter

Gott nytt år 2021!

Hej!

Tänkte ta tillfället att önska alla medlemmar i AMSAT-SM ett riktigt gott nytt år.

Från styrgruppens sida känns det lite speciellt att vi nu arbetar vidare med AMSAT-SM i en form där vi har minskat det administrativa och koncentrerar oss i stället på kärnverksamheten. (Vi håller ständigt dörren öppen för fler aktiva som vill deltaga i styrgruppen för AMSAT-SM:s framtid)

Det har varit lite annorlunda i år vad det gäller att kunna träffas och diskutera våran hobby men vi ser framåt och önskar att det återigen skall bli möjligt med lite informationsträffar inte bara via nätet.

Vi befinner oss i AMSAT världen i ett fantastiskt skede där vi nu kan kommunicera via en transponder i det geostationära bältet samt även får se ett otroligt flöde med nya studentsatelliter. Vi kommer även under kommande år, återigen få satelliter på 10&15M vilket kan bli väldigt intressant nu när solfläckarna sakta börjar öka igen.

Ett stort tack till det trogna gänget på HF nätet 3740 söndagar klockan 10.00 (Nätet har varit aktivt över 30 år)

Om man tänker till lite, vad kan vi mer önska oss? Det har från AMSAT världen föreslagits en Måntransponder i samband med ett kommande ESA projekt… Tänk om det skulle bli en verklighet… vilka möjligheter för oss som gillar rymdkommunikation.

mvh Håkan SM7WSJ (medlem Amsat-SM styrgrupp)

Kategorier
Teknik och hårdvara

VHF Handboken är uppdaterad

I November 2020 gavs det ut en ny version av VHF Managers Handbook på IARU Region 1:s hemsida, V9.0. där man hittar ändringar runt bandplan och satellitallokering på 436.000 MHz – 438.000MHz gällande samexisterande digitala trafiksätt

Handboken har uppdaterats hur simplex DATV trafik och experimentell dataöverföring används på 70cm i samma bandplan där satellitfrekvenserna finns.

Handboken har uppdaterats för användningen av enbart simplex DATV/experimentell dataöverföring samt förhållandet och prioritet till satellittrafik i samma bandplan.

I handboken har man nu även beslutat att på 70cm inte längre tillåta äldre ATV och andra ”digitala” trafiksätt kräver mycket bandbredd.


Nyare digitala trafiksätt möjliggör att man kan använda UHF/VHF banden eftersom den bandbredd som krävs är betydligt smalare, dvs. man är inte enbart hänvisad till att använda mikrovågsbanden eftersom bandbredden som krävs ryms nånstans inom bandplanen för respektive VHF UHF band. Dvs. samexisterande trafik förväntas behöva plats på t.ex 436-438MHz.

Exempel på icke-satellit simplex digital trafik som kan dyka upp på 436-438MHz och samexistera på 70cm är enligt standarder DATV DVB-S, RB-ATV.
DATV DVB-S används med en symbolhastighet på 2 M S/sec och bandbredden blir 2MHz.
RB-ATV kan användas med en symbolhastighet på 333 K S/s och bandbredden blir 450kHz.

Det finns andra digitala trafiksätt som t.ex New Packet Radio (NPR) med varierande bandbredd 100kHz till 500kHz och som troligen passar in som experimentell dataöverföring men det finns redan en 200kHz bred allokering för datatrafik på 433.600-434.000MHz så NPR trafik bör återfinnas där.


Här är några klipp ur VHF handboken där ändringarna på 70cm syns.

IARU-R1
Notes: BANDPLAN

1.5.1 Footnote (c ) to:
As of 1-Jan-2021 Analogue ATV and SATV is no longer permitted in the 430-440 MHz band.

ATV operators are encouraged to use the microwave allocations where available, but may use narrower bandwidth DATV modes in the 436-438 MHz band.
See 1.5.4 for further guidance for DATV and experimental Data usage.
In case of interference between DATV/Data and the Amateur Satellite Service, the Satellite Service shall have priority.

1.5.4 DATV and Experimental Data usage in the 436-438 MHz Band (VGC 2020)
If the 436-438MHz amateur satellite section is used for DATV or other experimental Data developments, it
shall be on the following basis:
• DATV (like Voice) Repeater outputs are not permitted
• DATV Internet gateways are not permitted
• DATV Repeater inputs are permitted (eg for cross band usage)
• DATV Simplex usage is permitted
• Transmission times by DATV/Data users should be as short as possible
Any DATV and adhoc simplex Data usage of similar bandwidths to DATV, should be compliant with the
Region 1 Technical Recommendations for DATV in Section-9.4 and in particular the maximum bandwidth.
No other fixed infrastructure for nodes, gateways, DV hot-spots or repeaters are permitted in 436-438MHz.

Här är några klipp från IARU 2020 konferensen:

Recommendations for Technical Recommendations:
a) Rename Section-9 title to Amateur Television (remove ‘wide band’)
b) Remove Sec 9.1 for AM TV in 435 MHz
c) Remove Sec 9.2 for 435 MHz medium BW ATV
d) Remove 9.4.1 re 435 MHz Fast scan ATV standard
e) Remove 9.4.2 re 435 MHz SATV standard
f) Remove 9.4.3 Fax Standard (also redundant)

70cm bandplanen på SSA.SE med fotnot.

435,000 – 436,000 20 kHz Alla moder Exklusivt satellitsegment (e)
436,000 – 438,000 Alla moder Satellitsegment och DATV/Data(e)
(e) Sändning från DATV repeatrar skall inte förekomma i bandet 436 – 438 MHz.

Några länkar:

https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2020/12/VHF_Handbook_V9.00.pdf