Categories
Beginners and operation

Hur spårar man satelliter?

Uppdaterat 2021-08-08

En del av vår hobby med amatörradiosatelliter går ut på att veta när satelliterna passerar ovanför oss. Till vår hjälp finns speciella program som kallas trackingprogram (spårningprogram på svenska). I spårningsprogrammen läser man in keplerelement som är data om hur satelliterna rör sig i rymden vilket gör att det går att räkna ut när satelliterna passerar. Det går även att spåra satelliter via hemsidor på internet och med appar till smartphones.

Spåra via Internet
Det enklaste sättet att spåra satelliter är via internet, då behöver du inte installera ett eget program. Nedanstående är två bra exempel på de hjälpmedel som finns:

  • N2YO – Google Earth Satellite Tracking Website – mycket enkelt att använda då systemet räknar ut var du befinner dig med hjälp av din IP-adress! Bara att börja spåra direkt.
  • CelesTrak är först med uppdateringar och nya keplerdata och har även en snygg trackingfunktion
  • Heavens Above är en bra oneline-tracker som funnits med länge. Har även bra information om satelliternas banor.
  • SatMatch – fantastiskt bra verktyg för att se om två stationer kan köra varandra via en satellit. Mata in satellit och två locator-rutor och fram kommer en lista vilka passager som är möjliga.

Rekommenderade datorprogram
Följande program används av många AMSAT-medlemmar, fokus är på Windows med det finns även bra program till Linux.

  • SatPC32 är ett av de mest populära programmen för Windows. Frekvens uppdaterat.
  • SDR-Radio v3 har integrerad satellitspårning som är enkel och bra, perfekt om du vill ha allt i samma program.
  • WXtrack har möjlighet till rotorstyrning, koppling till SDR-program etc. Fritt att använda och frekvent uppdaterat.
  • GPredict är ett program för Linux. Mer finns att läsa i vårt inlägg om GPredict.
  • Nova är from. 2017 fritt att använda med utan support, programmet är dock gammalt och uppdateras inte längre.
WXtrack
WXtrack

Spårningsprogram för smartphones
Finns ett antal bra, både för IPhone och Android. Ett exempel för Android är Look4Sat. En annan som många använder är AmsatDroid.

AmsatDroid
AmsatDroid

Keplerelement
Varje vecka distribuerar NASA keplerelement som är grundstenen i all satellitspårning. Dessa keplerelement är en matematisk algoritm som beskriver ett givet objekts position i rymden vid ett givet tillfälle. Då många av objekten är försedda med egna styrmotorer som t.ex. rymdstationen ISS som löpande korrigerar sin position i rymden måste banberäkningarna, dvs keplerelementen, räknas om löpande.

För andra objekt utan styrmotorer i bana runt jorden kan keplerelementen ge korrekta banberäkningar i flera veckor och kanske månader innan bl.a. solvindar flyttar banans position och kräver nya keplerelement för att kunna visa en korrekt bana.

Keplerelement finns i två varianter, s.k. tvåraders NASA och AMSAT. Bägge innehåller dock samma uppgifter, det är bara sättet att presentera dem som skiljer varianterna åt. Dessa banberäkningar uppdateras varje vecka.

By SM0TGU

Webmaster and member of the AMSAT-SM steering group.

3 replies on “Hur spårar man satelliter?”

Inlägget uppdaterat – har tagit bort två gamla program som nu får anses utgångna.

!:a gången här, ett riktigt blåbär mao. Tack för medlemskapet.
ser fram emot att lära mig om denna del inom amatörradio. tacksam för rättning när jag är ute och åker rullgardin. 73 på er och ha en skön helg /Lasse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *