Guide: Hur spårar man satelliter?

Uppdaterat 2017-12-03

En del av vår hobby med amatörradiosatelliter går ut på att veta när satelliterna passerar ovanför oss. Till vår hjälp finns speciella program som kallas trackingprogram (spårningprogram på svenska). I spårningsprogrammen läser man in keplerelement som är data om hur satelliterna rör sig i rymden vilket gör att det går att räkna ut när satelliterna passerar. Det går även att spåra satelliter via hemsidor på internet och med appar till smartphones.

Spåra via Internet

Det enklaste sättet att spåra satelliter är via internet, då behöver du inte installera ett eget program. Nedanstående är två bra exempel på de hjälpmedel som finns:

 • Google Earth Satellite Tracking Website – mycket enkelt att använda då systemet räknar ut var du befinner dig med hjälp av din IP-adress! Bara att börja spåra direkt.
 • Heavens Above är en bra oneline-tracker som funnits med länge. Har även bra information om satelliternas banor.

Rekommenderade datorprogram

Följande program används av AMSAT-SMs medlemmar:

 • WXtrack har möjlighet till rotorstyrning, koppling till SDR-program etc. Fritt att använda och frekvent uppdaterat.
 • SDR-Radio v3 har integrerad satellitspårning som är enkel och bra, perfekt om du vill ha allt i samma program.
 • Nova är from. 2017 fritt att använda med utan support.
 • GPredict är fritt att använda och senast uppdaterat år 2010. Mer finns att läsa i vårt inlägg om GPredict.
 • Orbitron är förvisso inte uppdaterat sedan 2005 men fungerar utmärkt.
WXtrack
WXtrack

Spårningsprogram för smartphones

 • Finns ett par att välja på. Ett exempel är AmsatDroid.

  AmsatDroid
  AmsatDroid

Keplerelement

Varje vecka distribuerar NASA keplerelement som är grundstenen i all satellitspårning. Dessa keplerelement är en matematisk algoritm som beskriver ett givet objekts position i rymden vid ett givet tillfälle. Då många av objekten är försedda med egna styrmotorer som t.ex. rymdstationen ISS som löpande korrigerar sin position i rymden måste banberäkningarna, dvs keplerelementen, räknas om löpande.

För andra objekt utan styrmotorer i bana runt jorden kan keplerelementen ge korrekta banberäkningar i flera veckor och kanske månader innan bl.a. solvindar flyttar banans position och kräver nya keplerelement för att kunna visa en korrekt bana.

Keplerelement finns i två varianter, s.k. tvåraders NASA och AMSAT. Bägge innehåller dock samma uppgifter, det är bara sättet att presentera dem som skiljer varianterna åt. Dessa banberäkningar uppdateras varje vecka.

Senaste keplerelement