Satellitstatus

For english please visit AMSAT-NA.

Sammanställt från flera källor och senast uppdaterat under september 2022 är följande några av de amatörradio-satelliter som är aktiva just nu. Rekommenderat är även att kolla på AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page.

FM-satelliter (en frekvens upp, en frekvens ner)
AO-91
Har ett dåligt batteri, ska endast köras dagtid. Kan stängas av utan förvarning.
AO-92
Har ett dåligt batteri, ska endast köras dagtid. Verkar inte fungera just nu.
SO-50
Fungerar bra.
PO-101
Lättkörd när den är igång, men kan ha mycket brus och då svår att höra (se schema på https://twitter.com/Diwata2PH).
LilacSat-2
Igång sporadiskt.
AO-27
Endast igång sporadiskt under 4-minutersperioder.
ISS
Packet, SSTV och FM-repeater cross band UHF/VHF.
Linjära transponder-satelliter (för CW och SSB)
QO-100 Es´hail-2
Geostationär transponder med stor täckning. Fungerar mycket bra.
RS-44
Den mest populära satelliten just nu. Transponder U/V SSB/CW, hög och fin bana, går att köra östra USA varje dag. Lättkörd. Kan ha varierande signalstyrka ibland, vänta då någon minut så ökar signalstyrkan igen.
HO-113 (CAS-9 XW-3)
Ny satellit december 2021. Linjär transponder som fungerar bra, kan ibland ha dålig signalstyrka på nerlänken.
FO-29
Transponder SSB/CW. Just nu igång dygnet runt. Mycket känslig mottagare, ingen hög effekt krävs. Uppdateringar finns på Twitter och via länken.
AO-7
Transponder SSB/CW, fungerar när solen lyser på den. Kan byta frekvens (Mode) om man använder för mycket effekt på upplänken. Upplevs som ganska svag på nerlänken men verkar ha en bra mottagare.
AO-73 FUNcube-1
Transpondern igång just nu och rapporteras fungera mycket bra.
XW-satelliterna
Transponder SSB/CW, vissa har dock nerlänk på repeaterkanaler. Känsliga mottagare.
XW-2A: Fungerar normalt.
XW-2B: Fungerar ej
XW-2C: Fungerar normalt från juni 2022.
XW-2D: Svår att använda då den kan vara på under 2 sek och av under 5 sek.
XW-2F: Vid test 24/10 fungerade den endast några sekunder i taget
EO-88 / Nayif-1
Stark SSB telemetri, ibland är transpondern igång.
CAS-4A/CAS-4B
Transponder SSB/CW, fungerar normalt.
JO-97
Transponder SSB/CW, fungerar normalt. Just nu igång full-time.
TO-108 CAS-6
Transponder SSB/CW, fina signaler på nerlänken. Satelliten stänger av sig ibland under perioder.
FO-99
Transponder SSB/CW, igång enligt schema. Klicka på satellitnamnet för mera info och aktuell status.
Digitala satelliter med QSO-möjligheter
NO-84
HF-till-UHF PSK31 transponder eller AX.25-digipeater.
NO-104
HF-till-UHF PSK31 transponder eller AX.25-digipeater.
OPUSAT-II
AX.25 “Message storage” Igång enligt schema. Se mera info här.

Frekvenslistor och informationskällor

  • Utmärkt excel-lathund för aktuella linjära och FM-satelliter finns här:
    https://ke0pbr.wordpress.com/2018/12/31/my-frequency-cheat-sheet/
  • DK3WN SatBlog En frekvenslista från en av de bäst uppdaterade sidorna just nu. DK3WNs sidor innehåller även statusrapporter och fakta om alla satelliter.
  • Frekvenslista av JE9PEL Är även det en aktuell frekvenslista. Bra att jämföra med DK3WN.
  • Frekvenslista från PE0SAT som är bra uppdaterad.
  • Visa aktuella observationer från SatNOGS, mest för de som vill ta emot telemetri. Läs mer här.
  • SatMatch – fantastiskt bra verktyg för att se om två stationer kan köra varandra via en satellit. Mata in satellit och två locator-rutor och fram kommer en lista vilka passager som är möjliga.

Framtida planerade satelliter
För framtida planerade satelliter med amatörradio ombord finns det information på IARU Satellite Database.

3 replies on “Satellitstatus”

Hej, jag har ett par frågor som kanske är fel forum för men;
1/finns det en grafisk satellitbana som visar passager över Sverige (v.a sverige/norge)
2/ kan satelliter visa skuggbild överhuvudtaget ?

Vänligen,
Peter Juhlin
peter.juhlin@hotmail.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *