Satellitstatus

For english please visit AMSAT-NA.

Sammanställt från flera källor och senast uppdaterat under
november 2023 – följande är några (men inte alla) av de amatörradio-satelliter som är aktiva just nu. Rekommenderat är även att kolla på AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page.

FM-satelliter (en frekvens upp, en frekvens ner)
AO-91
Har ett dåligt batteri, ska endast köras dagtid. Kan stängas av utan förvarning.
SO-50
Fungerar bra.
PO-101
Lättkörd när den är igång, men kan ha mycket brus och då svår att höra (se schema på https://twitter.com/Diwata2PH).
LilacSat-2
Igång sporadiskt.
ISS
Packet, SSTV och FM-repeater cross band UHF/VHF.
TEVEL
Ett antal satelliter med FM-transponder, alla har samma frekvenser.
FM transponders uplink frequency: 145.970 MHz|
FM transponders downlink frequency: 436.400 MHz
Linjära transponder-satelliter (för CW och SSB)
QO-100 Es´hail-2
Geostationär transponder med stor täckning. Fungerar mycket bra.
RS-44
Den mest populära satelliten just nu. Transponder U/V SSB/CW, hög och fin bana, går att köra östra USA varje dag. Lättkörd. Kan ha varierande signalstyrka ibland, vänta då någon minut så ökar signalstyrkan igen.
JO-97
Fungerar bra, hörs fint och har nerlänk på 145 MHz.
HO-113 (CAS-9 XW-3)
Linjär transponder som fungerar bra, kan ibland ha dålig signalstyrka på nerlänken.
CAS-5 FO-118
Linjär transponder som fungerar bra.
FO-29
Transponder SSB/CW. Mycket känslig mottagare, ingen hög effekt krävs. Uppdateringar när den är igång finns på Twitter och via länken.
AO-7
Transponder SSB/CW, fungerar när solen lyser på den. Kan byta frekvens (Mode) om man använder för mycket effekt på upplänken. Upplevs som ganska svag på nerlänken men verkar ha en bra mottagare.
XW-satelliterna
Transponder SSB/CW, vissa har dock nerlänk på repeaterkanaler. De börjar fungera allt sämre, kolla på AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page för senaste info.
CAS-4A/CAS-4B
Transponder SSB/CW, fungerar normalt.
TO-108 CAS-6
Transponder SSB/CW, fina signaler på nerlänken. Satelliten stänger av sig ibland under perioder.
AO-109
Transponder SSB/CW, sändaren har havererat och ger bara uppskattat 8 milliwatt uteffekt. Men det går att köra CW eller FT4 via den. Läs mer här.
Digitala satelliter med QSO-möjligheter
IO-117 Greencube
GEO-satellit med hög bana, fantastisk täckning och AX.25-digipeater. Vilka som är QRV går att se med Greencube Observer.
Se även mer info här.
LEDSAT
Samma digipeater-möjligheter som med Greencube, men Ledsat har en lägre bana. Satelliten har öppnat för trafik i juli 2023. Mer info här.

Frekvenslistor och informationskällor

  • Utmärkt excel-lathund för aktuella linjära och FM-satelliter finns här:
    https://ke0pbr.wordpress.com/2018/12/31/my-frequency-cheat-sheet/
  • DK3WN SatBlog En frekvenslista från en av de bäst uppdaterade sidorna just nu. DK3WNs sidor innehåller även statusrapporter och fakta om alla satelliter.
  • Frekvenslista av JE9PEL Är även det en aktuell frekvenslista. Bra att jämföra med DK3WN.
  • Frekvenslista från PE0SAT som är bra uppdaterad.
  • Visa aktuella observationer från SatNOGS, mest för de som vill ta emot telemetri. Läs mer här.
  • SatMatch – fantastiskt bra verktyg för att se om två stationer kan köra varandra via en satellit. Mata in satellit och två locator-rutor och fram kommer en lista vilka passager som är möjliga.

Framtida planerade satelliter
För framtida planerade satelliter med amatörradio ombord finns det information på IARU Satellite Database.

3 replies on “Satellitstatus”

Hej, jag har ett par frågor som kanske är fel forum för men;
1/finns det en grafisk satellitbana som visar passager över Sverige (v.a sverige/norge)
2/ kan satelliter visa skuggbild överhuvudtaget ?

Vänligen,
Peter Juhlin
peter.juhlin@hotmail.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *