Categories
Changes on amsat.se

How to find articles on AMSAT-SM web

We have done some cleanup in the articles and posts on AMSAT-SM website. The “How to…”-articles and guidelines are now under three submenus:

Some articles can be found under more then one submenu, for example if it covers both “Beginners” and “SDR”.

In news categories you find news in different areas. Some of these posts can also be categorized as an article and also be found under “Articles and guides”.

We also use tags. Let’s say you read a post about IC-705. If you would like to read all posts about IC-705 then click on the tag at the bottom of the post.

Finally, you can of course search in all posts and articles.

Categories
Changes on amsat.se Members news

AMSAT-SM unlocks all web pages

AMSAT-SM has decided to unlock all web pages for all visitors of amsat.se
For many years we had have some pages only for registered members – as from now all of these pages are unlocked. For example you can now download all old issues of the newsletter AMSAT-SM Journal.

Categories
Changes on amsat.se Members news

AMSAT-SM site language changes to english

During the last years more and more visitors to the AMSAT-SM website are from outside Sweden. So, we have decided to change the site language from swedish to english. This means:

 • WordPress main site language is now english
 • The menus are now in english or a combination of english and swedish
 • If a page is only in swedish, you can see a comment in the menu link xxxx (Swe) . For example see the image above.
 • In most of the main pages, you will now see a description in both swedish and english
 • Most of the new “How to…” posts are written only in english
 • The longer posts about “Getting started in amateur satellites” will only be in swedish, because there are a lot of good sites in english about this subject, for example from AMSAT-NA and AMSAT-UK
Categories
Changes on amsat.se Members news

Medlemsstatus och internetaktivitet 2020

Här kommer en sammanfattning över medlemsstatus och AMSAT-SMs internet- och informationsaktivitet från 2020.

Medlemsstatus
AMSAT-SM hade vid årets slut​ 289​ medlemmar att jämföra med 268 medlemmar för 2019. Ingen har aktivt gått ur under året. Detta innebär att vi ökar vårt medlemsantal varje år. Sedan 2013 har vi fått 205 nya medlemmar vilket innebär att mer än två tredjedelar har registrerat sig de senaste sju åren.

Hemsidan och sociala medier
Via Twitter har vi en fortsatt stor ökning av följare – just nu (jan 2020) 1164 ​följare jämfört med ​668 ​följare i slutet av 2018.
Under året fick vår webbhotell-leverantör nya ägare och hemsidan flyttades därför rent tekniskt. För webbredaktören har det blivit något enklare att redigera och prestandan är även något bättre (snabbare svarstider).
I och med den nya webbhotell-leverantören har vi även fått en ny statistikfunktion, vilket gör att det inte går att jämföra värden från föregående år. Så här såg det ut under andra halvan av 2020 (notera ökningen under december):

Kostnaden för hemsidan är fortsatt sponsrad av Lars SM0TGU under flera år framåt.
Under december gjordes ett stort arbete med ny design för hemsidan vilket förhoppningsvis gör det enklare att hitta.


Categories
Changes on amsat.se

New web page design for AMSAT-SM

We have finally release a new web page design for AMSAT-SM. It is based on WordPress standard theme “Twenty Twenty”. Many pages has been updated, modified and/or deleted to make it more simple to find what you are looking for. I hope also to make a english version very soon. The changes, in short, are the following:

New WordPress theme Twenty Twenty
“Cleaner” colours, more mobile and responsive. The latest news posts are published on the first (entry) page.

New navigation menu

 • Full desktop menu only displays the most popular pages.
 • English information visible
 • Extended menu available
 • Extended menu has less items than before
 • This menu is always valid in mobile view

New structure for articles

We have a new structure for articles. For each type av articles we now have an archive page where the most important (prioritized) articles are listed at top, and all others in date order.

News categories

All news categories can be found in the extended menu:

Login for members and social media links

Login for members and social media links is last in the extended menu:

New footer widget

The new footer widget has the links for Membership, e-mail Newsletter and Contact. It also displays the latest telemetry from ham radio satellites info published on the web page.

Categories
Changes on amsat.se

Svar på kommentarer angående AMSAT-SM hemsida

I samband med utlottningen av en LNB under december 2020 fanns en fråga med om det finns detaljer som kan förbättras på AMSAT-SM hemsida. Här kommer en sammanställning – många har nämnt samma saker vilket ger ett bra underlag för förbättring!

 • Kan vara svårt att hitta på hemsidan
  Svar: Jag håller med! Menysystemet är flera år gammalt och är svårt att hitta. Många artiklar syns inte längre. Jag kommer att göra en ny design (tema) för hela hemsidan och i samband med detta förenkla menyn. Vidare kommer en komplett artikelsammanställning att göras, så att alla artiklar enkelt går att nå. En del sidor kommer jag även att förenkla och slå ihop, mindre text och färre delsidor helt enkelt.
 • Fler tekniska artiklar, antenntester, hemmabyggen, byggbeskrivningar etc.
  Svar: Jag skriver om det jag testar och bygger, men för att få mer artiklar behöver jag hjälp av andra. Så är det bara!
 • Mera nybörjarartiklar och info om SSTV från ISS
  Svar: Vi har en hel del nybörjarartiklar men de syns inte bra idag. Jag ska lyfta fram dessa i samband med den nya designen för hemsidan. Vad gäller ISS har vi en hel sida om det redan idag.
 • Artikel om hur man kör ett QSO via satellit
  Svar: Finns många artiklar på engelska men ingen på vår hemsida. Jag ska försöka få till en sådan artikel!
 • Bättre info om vilka satelliter som går att köra via just nu
  Svar: det finns redan idag under “Satellitstatus”
 • Mer info i rapporterna om mottagen telemetri, hur man avkodar
  Svar: Bra idé! Jag har börjat skriva mera info nu.
 • Mer internationell bevakning
  Svar: Det är svårt att hinna med att bevaka vad som händer, eftersom det sker så otroligt mycket hela tiden. Jag har tyvärr bara tid att skriva om vissa utvalda satelliter.
 • Hemma-hos reportage
  Svar: Mycket bra idé! Vi får återkomma efter Corona-pandemin.

Tack för alla kommentarer – det hjälper oss att hålla hemsidan relevant!