Categories
Changes on amsat.se

New startpage for amsat.se

Starting today we are testing a new startpage for amsat.se. The three most asked question now has large menu items (in Swedish).

It is “How to start listen”, “How to make first QSO” and “What satellites are QRV?”

Latest news posts can be found under these menu items.

Hopefully this can lead to more visitors find beginner information quicker.

Categories
Changes on amsat.se Members news

AMSAT-SM Twitter (X) followers statistics Aug 2023

This is the Twitter (X) followers statistics for AMSAT-SM from 2018-01-01 to 2023-08-07. Before 2018 I can not find any stats…

Today (2023-08-07) AMSAT-SM has 1845 followers.

Some other AMSAT organisations (followers):

 • AMSAT-NA 21700
 • AMSAT-UK 12600
 • AMSAT-DL 5145
 • AMSAT-F 2019
 • AMSAT-EA 1475
 • AMSAT-HB 537
 • AMSAT-CT 211
Categories
Changes on amsat.se

How to find articles on AMSAT-SM web

We have done some cleanup in the articles and posts on AMSAT-SM website. The “How to…”-articles and guidelines are now under three submenus:

Some articles can be found under more then one submenu, for example if it covers both “Beginners” and “SDR”.

In news categories you find news in different areas. Some of these posts can also be categorized as an article and also be found under “Articles and guides”.

We also use tags. Let’s say you read a post about IC-705. If you would like to read all posts about IC-705 then click on the tag at the bottom of the post.

Finally, you can of course search in all posts and articles.

Categories
Changes on amsat.se Members news

AMSAT-SM unlocks all web pages

AMSAT-SM has decided to unlock all web pages for all visitors of amsat.se
For many years we had have some pages only for registered members – as from now all of these pages are unlocked. For example you can now download all old issues of the newsletter AMSAT-SM Journal.

Categories
Changes on amsat.se Members news

AMSAT-SM site language changes to english

During the last years more and more visitors to the AMSAT-SM website are from outside Sweden. So, we have decided to change the site language from swedish to english. This means:

 • WordPress main site language is now english
 • The menus are now in english or a combination of english and swedish
 • If a page is only in swedish, you can see a comment in the menu link xxxx (Swe) . For example see the image above.
 • In most of the main pages, you will now see a description in both swedish and english
 • Most of the new “How to…” posts are written only in english
 • The longer posts about “Getting started in amateur satellites” will only be in swedish, because there are a lot of good sites in english about this subject, for example from AMSAT-NA and AMSAT-UK
Categories
Changes on amsat.se Members news

Medlemsstatus och internetaktivitet 2020

Här kommer en sammanfattning över medlemsstatus och AMSAT-SMs internet- och informationsaktivitet från 2020.

Medlemsstatus
AMSAT-SM hade vid årets slut​ 289​ medlemmar att jämföra med 268 medlemmar för 2019. Ingen har aktivt gått ur under året. Detta innebär att vi ökar vårt medlemsantal varje år. Sedan 2013 har vi fått 205 nya medlemmar vilket innebär att mer än två tredjedelar har registrerat sig de senaste sju åren.

Hemsidan och sociala medier
Via Twitter har vi en fortsatt stor ökning av följare – just nu (jan 2020) 1164 ​följare jämfört med ​668 ​följare i slutet av 2018.
Under året fick vår webbhotell-leverantör nya ägare och hemsidan flyttades därför rent tekniskt. För webbredaktören har det blivit något enklare att redigera och prestandan är även något bättre (snabbare svarstider).
I och med den nya webbhotell-leverantören har vi även fått en ny statistikfunktion, vilket gör att det inte går att jämföra värden från föregående år. Så här såg det ut under andra halvan av 2020 (notera ökningen under december):

Kostnaden för hemsidan är fortsatt sponsrad av Lars SM0TGU under flera år framåt.
Under december gjordes ett stort arbete med ny design för hemsidan vilket förhoppningsvis gör det enklare att hitta.