Categories
Changes on amsat.se

amsat.se Web has moved to new supplier

AMSAT-SM web has moved to new supplier (Simply.com) due to closedown of Surftown. Migration has been automatic and without any problems.

AMSAT-SM har idag 19 maj 2020 bytt till ny webbleverantör då Sufttown har övergått till Simply.com. Migreringen har gått bra utan problem.

Categories
Changes on amsat.se Members news

Uppdateringar på AMSAT-SM hemsida mars 2020

Nu är alla uppdateringar klara efter att vi bildade sammanslutningen AMSAT-SM. I korthet är det följande:

Beskrivning av vad AMSAT är och vår historik:
https://www.amsat.se/vad-ar-amsat/

Beskrivning vad vi gör idag, vår verksamhet:
https://www.amsat.se/om-amsat-sm/

Aktuella riktlinjer (istället för stadgar) och gällande styrgrupp finns här:
https://www.amsat.se/styrgrupp-riktlinjer/

Och sedan har vi en kortare sammanställning på engelska:
https://www.amsat.se/english-info/

Du som är medlem kan logga in på hemsidan. Då får du ytterligare information och detaljer om hur vi driver sammanslutningen.
Där kan du även ladda ner gamla AMSAT-SM INFO och AMSAT-OZ Journal:
https://www.amsat.se/medlemsservice-2/

73
Lars SM0TGU

Categories
Changes on amsat.se

AMSAT-SM closing our Facebook group

From today, 22 sept 2019, AMSAT-SM will no longer be active or publish posts on Facebook. This is due to I’m (SM0TGU) not active on Facebook and have no interest of supporting a AMSAT-SM group.

AMSAT-SM is active on Twitter and via groups.io. We also have a Youtube channel.

Från idag 22 sept 2019 så kommer inte AMSAT-SM längre vara aktiva på Facebook och vår grupp är numera avpublicerad. Detta beror på att jag inte själv är aktiv på Facebook och jag har därför inget intresse av att hantera kontot. Det finns redan tillräckligt många grupper om amatörradio på Facebook och AMSAT-SM konto har aldrig haft någon stor aktivitet.

Vi är fortsatt aktiva på webben, Twitter, mailgruppen på groups.io och Youtube. Detta får anses fullt tillräckligt.

//Lars Thunberg SM0TGU

Categories
Changes on amsat.se

AMSAT-SM maillista går över till groups.io

From. 17 aug 2019 går AMSAT-SM maillista över till groups.io. Ni som redan är medlemmar kommer få en inbjudan. Om du inte är med sedan tidigare kan du gå med genom att skicka ett e-mail till:
amsat-sm+subscribe@groups.io

As of 17 aug 2019 AMSAT-SM is moving our mail list to groups.io If you are a member of the old group you will have an inventation on your e-mail. If not, you can join be sending an e-mail to
amsat-sm+subscribe@groups.io

/Lars SM0TGU

Categories
Changes on amsat.se Members news

Ny hantering av uppgifter för medlemsskap

From. den 9 maj 2019 gäller ett nytt förenklat medlemsskap i AMSAT-SM. Det är samtidigt en anpassning vad gäller GDPR och användardata.

Då AMSAT-SM inte har något behov av att registrera adressuppgifter för våra medlemmar har dessa uppgifter tagits bort från befintligt medlemsregister, vilket är samma sak som kontot på hemsidan.

De uppgifter som nu behövs för medlemsskap är användarnamn, lösenord och e-postadress. I de fall för- och efternamn finns sparade sedan tidigare finns dessa kvar. Det är valfritt att lägga till, ta bort eller ändra för- och efternamn.

Läs gärna vår nya och kompletta integritetspolicy.

Categories
Changes on amsat.se

Es’hail-2 P4-A specialbevakas

Es’hail-2 P4-A specialbevakas nu på amsat.se med en egen tag och att inläggen lyfts fram. För övrigt har en del äldre kategorier tagits bort och ersatts med taggar, tex. AO-40.