Categories
Ham Satellite news

EASAT-2 and HADES Updates

Info from ANS:

Felix Paez, EA4GQS, AMSAT-EA Mission Manager provided the last information on their satellites as of January 18, 2022.

“We confirm the reception of both EASAT-2 and HADES, as well as the decoding of telemetry and the FM recorded voice beacon with the callsign AM5SAT of the first one. EASAT-2 appears to be working well except for the deployment of the antennas, something that apparently has not yet occurred and causes weak signals. However, the AMSAT-EA team confirms that, based on the reception of FSK, CW, the FM voice beacon and the telemetry data that has been decoded, it can be said that the satellite is working perfectly. In the event of low battery or system malfunction, the on-board computer would not transmit CW messages or the voice beacon-callsign, as it would be in a ‘safe’ state with only fast and slow telemetry transmissions.

“These signals that have been able to confirm the operation of both satellites were received by Dr. Daniel Estévez EA4GPZ at 18:07 UTC on Saturday, January 15, using two antennas from the Allen Telescope Array. The TLEs used were obtained from the radio amateur community, with Doppler observations from the Delfi-PQ satellite, deployed together with EASAT-2 and Hades.

“TLEs used were these ones:
https://github.com/AMSAT-EA/easat2-tle-lottery/blob/main/satnogs-2022-01-16-DELFI-PQ.tle

Daniel, EA4GPZ, performed a preliminary analysis using just one polarization of one of the satellite dishes. EASAT-2 has been detected with a relatively strong signal, close to the Delfi-PQ signal, obtaining said recorded voice FM beacon transmissions and FSK, FSK-CW at 50 baud.

“The CW beacon clearly shows the message: VVV AM5SAT SOL Y PLAYA, which is one of several that both satellites emit, although the callsign AM5SAT confirms that it is EASAT-2.

“In the recording made by Daniel EA4GPZ there is also a faint trace confirmed to be from Hades and stronger packets probably from the IRIS-A satellite.

“HADES, like EASAT-2, is transmitting weak signals, weaker than the ones of EASAT-2, most likely because the on-board computer has not yet managed to deploy the antennas either, although it will continue trying regularly. The reason the signals are suspected to be weaker at Hades is that the antennas are more tightly folded than those of EASAT-2. In any case, this is great news, since the transmission pattern confirms the proper functioning of the satellite. In the observations you can see the FSK tones with a deviation of about 5 kHz interspersed with the FM carrier corresponding to the voice beacon of the satellite, which has callsign AM6SAT. The AMSAT-EA team is working to try to decode the telemetry signals and obtain more detailed information on the state of the satellite.

“We kindly ask you, if you have very high gain antennas, to try to receive them, specially Hades. If we could decode telemetry it would be very helpful for us.

“Until antennas are deployed it will be very difficult to use their repeaters or to receive any SSTV camera images from Hades, but we hope that this will happen sooner or later, at least because even if the computer doesn’t succeed applying heat to the resistor where the thread is attached, with time, the thread should break due to the space environment conditions.

Details of the decoded telemetry and voice, as well as more details in:
https://www.amsat-ea.org/ (Texts are In Spanish)

And in the following Twitter threads:

EASAT-2 transmissions:
https://twitter.com/ea4gpz/status/1482457631566487553
EASAT-2 decodings by Gabriel Otero:
https://twitter.com/gaoterop/status/1482758196037050382
HADES transmissions:
https://twitter.com/ea4gpz/status/1482696274797338625.”

[ANS thanks Felix Paez, EA4GQS, AMSAT-EA Mission Manager for the above information.]

Categories
Ham Satellite news Members news

AMSAT-SM 40 years during 2022

During this year 2022 AMSAT-SM celebrate 40 years as a satellite group in Sweden. Stand by for more events later this year! As you can see we have also updated our logos.

73 from the steering group of AMSAT-SM

Categories
Hardware and "How to..."

Satellite Memory File for IC-9700

This is a memory group file over satellite frequencies for Icom IC-9700 and CS-9700 software. Feel free to use it, change and add, make your own groups etc.

Import the memory file into CS-9700:
Note! Be sure that you not overwrite anything in your IC-9700 when cloning and/or importing the .csv file! Make a backup of your current settings!

 • Mark the Satellite Memory group
 • Right click and choose import the .csv file
 • The memories will now be imported to CS-9700

As CS-9700 seems to handle character set different between regions I have created two files. If one does not work, try the other one. Comma separated is working for North America.

Download the latest files from SM0TGUs Github:
IC-9700_SatFrqMemGroup.csv
IC-9700_SatFrqMemGroup_commaseparated.csv

If you have any problems downloading the files from the GitHub location please contact us and the files can be sent via mail.

Categories
Members news

Styrgruppsmöte januari 2022

For english see below in this post:

Styrgruppen i AMSAT-SM (Håkan SM7WSJ, Inge SM4JLX och Lars SM0TGU) har haft ett möte i januari och dessa är några av punkterna som kom upp och beslutades:

 • Vi har fått in en del donationer via PayPal. Dessa pengar överförs årligen till gruppens konto. Vill du donera? Detta görs via denna länk:
  https://www.paypal.com/paypalme/amsatsm
 • AMSAT-SM fyller 40 år i år och vi har tankar på att anordna ett satellitdiplom. Inga mer detaljer är klara men vi håller på och undersöker tillsammans med en amatörradio-kollega i Stockholm.
 • Vidare på 40-årsjubileet: Vi kommer anordna någon form av tävling/frågequiz under våren med fina priser! 7 maj är själva dagen för jubileet. Vi kommer även skriva lite om detta i QTC och andra medier.
 • AMSAT-SM HF-nät fortsätter på söndagarna rapporterar Håkan. Kul att det hålls vid liv!
 • Lars har en del planerade föreläsningar under 2022, men det gäller att Corona-restriktionerna släpper.
 • I övrigt rullar allt på, vi har en mycket stabil ekonomi med i stort sätt inga löpande utgifter mer än AMSAT-SMs domännamn (www.amsat.se).

English summary:

 • All donations via PayPal is transferred to AMSAT-SM Bank account. Please feel free to donate at: https://www.paypal.com/paypalme/amsatsm
 • This year 2022 AMSAT-SM is celebrating 40 years. We are planning some sort of Satellite Award but no more information at this point. We will also write some articles in the Swedish ham radio newsletter QTC.
  And we are planning some kind of quiz on the website with some nice prices during May.
 • The AMSAT-SM HF net is still going strong, every sunday on 80 meter!
 • Lars SM0TGU will (if Corona restrictions lift offs) do some satellite presentations during this year.
 • Our financial status is still very good.
Categories
Ham Satellite news

Updated XW-3 CAS-9 User Manual v1.11

Alan BA1DU has sent an updated XW-3 CAS-9 User Manual and can be downloaded here:

Categories
Members news

Medlemsstatus och internetaktivitet 2021

This post is in swedish only, please user Google translate.
Här kommer en sammanfattning över medlemsstatus och AMSAT-SMs internet- och informationsaktivitet från 2021.

Medlemsstatus
AMSAT-SM hade vid årets slut​ 304​ medlemmar att jämföra med 289 medlemmar för 2020. Ingen har aktivt gått ur under året. Detta innebär att vi ökar vårt medlemsantal varje år.

Twitter och Youtube
Via Twitter har vi en fortsatt ökning av följare – just nu (31 dec 2021) 1382 ​följare jämfört med ​1164 ​följare i slutet av 2020. Det internationella intresset för AMSAT-SM fortsätter att öka vilket är mycket glädjande!
Youtube-kontot är ganska inaktivt med få nya inlägg pga. tidsbrist, det tar tid att göra intressanta videos.

Hemsidan
Sidan rullar på med artiklar runt telemetri, nya satelliter och guider. Två stora förändringar gjordes under december:

 • Hemsidan gjordes om till engelska eftersom de flesta besökare kommer utanför Sverige, och de flesta av artiklarna numera skrivs på engelska. Dock kommer de stora guiderna om hur man bli QRV på satelliter alltid vara på svenska.
 • Vi låste upp alla sidor vilken innebär att man inte behöver vara inloggad för att se alla medlemssidor,

Dessutom har vi infört en donera-knapp via PayPal som har gett oss ett par hundra kronor under 2021.

Kostnaden för hemsidan fortsätter att sponsrad av Lars SM0TGU.

Webstatistik
Ingen större förändring under 2021 jämfört med föregående år, vi ser vissa toppar under en del månader: