Categories
Changes on amsat.se

Es’hail-2 P4-A specialbevakas

Es’hail-2 P4-A specialbevakas nu på amsat.se med en egen tag och att inläggen lyfts fram. För övrigt har en del äldre kategorier tagits bort och ersatts med taggar, tex. AO-40.

By SM0TGU

Webmaster and member of the AMSAT-SM steering group.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *