Es’hail-2 P4-A specialbevakas

Es’hail-2 P4-A specialbevakas nu på amsat.se med en egen tag och att inläggen lyfts fram. För övrigt har en del äldre kategorier tagits bort och ersatts med taggar, tex. AO-40.