Categories
Oscar-100

Hur man ansöker om högre effekt för 2.4 GHz

This post is only in Swedish.
I Sverige har vi som bekant (december 2022) endast möjlighet att köra 100 mW inmatad till antennen på 2.4 GHz, vilket gör det utmanande att få en bra signal upp till Oscar-100 med mindre paraboler. Det går dock att ansöka om ett sk. experimenttillstånd för högre effekt. Om det beviljas gäller det 6 månader i taget och kostar 300 kr.

Jag går här igenom hur en ansökan går till och några tips om hur man hittar uppgifter.

 1. Skriv ett mail till amatorradio@pts.se och begär att få en ansökningsblankett för experimenttillstånd för högre effekt 2400 MHz.
 2. Du får sedan ett mail tillbaka med ett excel-dokumentet som ska fyllas i. Vissa saker är helt självklara (Namn och adressuppgifter, din signal etc) men några andra punkter går jag igenom här:
  • Koordinater sändarens placering, i format RT90 (X/Y)
   Här kan du använda följande sida för att konvertera till RT90:
   https://latlong.mellifica.se/
  • Azimut/elevation i grader
   Till Oscar-100. Info om detta får man här: https://eshail.batc.org.uk/point/
  • Öppningsvinkel i grader
   Om man inte har data på sin parabol så får man räkna ut det på något sätt, som jag inte vet hur. Eller uppskatta kanske? Min parabol hade värdet 3.1 grader.
  • Antennvinst / gain i dBi
   Samma här, finns det inte data på parabolen får man försöka räkna ut det.
 3. Skicka sedan in excel-dokumentet till pts@pts.se (observera inte samma adress som du använde i steg 1). Ange noga i rubriken och i texten vad det gäller.

Sedan är det bara att vänta på svar från PTS.

Edit 2023-01-13:
Jag har nu fått avslag från PTS vilket var väntat då jag bor i ett radhusområde. Tillståndet gäller endast för fasta sändare så det går inte heller att få tillstånd för portabel trafik.

Categories
Oscar-100

Icebreaker FS “Polarstern” on Oscar 100

From AMSAT-DL web:

A portable satellite station for the QO-100 geostationary satellite (Es’hail-2) was commissioned on the icebreaker FS “Polarstern” at 14:23 UTC on December 27, 2020, with an initial QSO between DP0POL/mm and DK3ZL. A very special experiment, originated from an idea of Felix DL5XL and Charly DK3ZL. AMSAT-DL spontaneously supported this project by providing a complete 6 Watt transverter radio station, as well as a 75 cm dish on a tripod.

https://amsat-dl.org/en/a-new-star-has-risen-on-qo-100/

Categories
Oscar-100

Oscar-100 Första försöket

Tyckte det var en fin dag för lite initiala tester mot vår nya supertransponder. Jag har sedan tidigare monterat en 180cm parabol samt byggt ett fäste för min gamla AO-40 patch som vid den tiden satt på RX sidan. Idag har jag börjat med det lilla kretskortet från DX patrol som enligt data skall ge 100mW, men enligt säkra mätningar levererar 50mW. Den här första versionen som jag köpte, driver väldigt mycket på CW, men det känns som att det skulle kunna fungera på SSB. Jag har bara grovmonterat allt och skall finjustera en annan dag.

Så här ser det ut.

Om nit tittar på bilden nedan så kan ni vid den gula markeringen på vattenfallet se mina svaga CW signaler. Tillräckligt för att dra till sig uppmärksamhet och en van CW operatör tar lätt mot en sådan här svag signal. Jag som är van vid EME CW signaler tycker till och med att det är starkt.. HI!

Man ser på frekvensvisningen i mottagaren var mina svaga signaler hörs.
Categories
Oscar-100

Oscar-100

Vi har fått en ny bandplan samt 3 beacon att lyssna på.

Categories
Oscar-100

AMSAT-DL Announces a New QO-100 DownConverter V3d

The first version of the AMSAT-DL down converter was built in early
2019, enabling many stations to become active on QO-100 for the first
time. Since then, a lot of operating experience and new insights have
been gained, which have flowed into the new board V3d.

The AMSAT-DL DownConverter V3d is a completely new development. It
offers important functions for all QO-100 stations, no matter if you
work with VHF/UHF, HF transceiver, or an SDR. This new board can be
used as a central frequency converter assembly for your QO-100 sta-
tion providing stable clocks for all components meaning that addi-
tional external GPS modules are not required.

The specification for the AMSAT-DL DownConverter V3d includes:

 • Centralized clock generation with GPS or OCXO
 • Reference clock for the PLL in the LNB
 • Reference clock for a transmit mixer
 • Reference clock for an SDR
 • Short-circuit proof LNB phantom power
 • Connection for a dual LNB (for simultaneous NB and WB reception)
 • Downward mixing of the NB transponder into an amateur band
  (UHF/VHF or HF)
 • OLED display for displaying the operating status and the station
  coordinates

The full specification and list of features is posted at:
https://amsat-dl.org/der-neue-amsat-dl-qo-100-downconverter-v3d
and you can order your unit at: https://shop.amsat-dl.org/

[ANS thanks AMSAT-DL for the above information]

Categories
Beginners and operation Oscar-100

Bli QRV via QO-100’s smalbandstransponder med 100mW

Stort tack till Christer SM0NCL för denna artikel! For english please use Google translate.

Under en tid har praktiska tester gjorts i syfte att utforska en möjlig markstation för 2400MHz upplänken för QO-100 smalbandstranspondern.
BATC’s webSDR nedlänksmottagare har använts som referens och med den så går det att bestämma hur mycket över mottagarbruset en CW signal behöver vara.
I praktiska tester så ser man att BATC’s webSDR har ett brusgolv runt -89dB och lyssnar man på CW och SSB signaler som ligger >4dB över brusgolvet (cirka -85 till -83dB) är dessa fullt hörbara signaler för de flesta CW/SSB motstationer, troligen även med egen 10GHz nedlänksmottagare.

Hur kan en markstation se ut och vad krävs för att generera en >4dB signal på QO-100 smalbandstransponder för att kunna trafikera QO-100?
Ett fast krav för gemene radioamatör är 100mW PEP signal tillförd antennen.

Tester visar att med en 180cm parabol, en enkel 4-5varv helixmatare, 100mW så når man 4-6dB nivån över brusgolvet i transpondern och både CW och SSB är därmed fullt användbara.
En observation är att för SSB krävs en drivsändare med mikrofon-kompressor, utan detta blir SSB-signalerna svaga.
En uppskattning är att med digitala moder som har ytterligare avkodningsmöjlighet närmare transpondern brusgolv – borde det gå att ha QSO med en ännu mindre antenn.
Så länge QO-100 transpondern är konfigurerad med sin nuvarande ytterst känsliga mottagare är det mao. bara att sätta igång och aktivera sig på QO-100.

I markstationsexemplet med 180cm parabol (28.2dBi gain) och 100mW uteffekt så blir utstrålad effekt ur antennen uttryckt i ERP cirka 40Watt (16dBW) eller i EIRP cirka 66Watt (18.2dBW) vilket blir ett riktvärde för att sätta ihop en markstation.

Den teststation jag använder nu och som har riktvärdet 40Watt ERP (66Watt EIRP) ur antennen består av en:

 • 180cm parabol
 • Parabolmatare, en LHCPlindad 5varvs helix (avsedd ursprungligen för AO-40) som då ger en RHCP signal i upplänken
 • 144MHz lågeffekt (2.5W) allmode transceiver som driver en 144-2400 TX konverter via en dämpsats som ger 3mW uteffekt på 144MHz.
 • 144/2400 TX konvertern ger 1.8mW uteffekt på 2400MHz så en förstärkare tillkommer.
 • Mellan TX konverter och förstärkare används en variabel dämpsats.
 • Förstärkare: När man tittar på vilken förstärkare man behöver får man först fundera på hur stationen byggs upp, var antennen ska stå och var sändaren sitter.

I min teststation är allt placerat inomhus så mellan stationen och 180cm parabolen används 15m halvtumskoax med 3dB dämpning vid 2400MHz.
Förstärkaren ska då klara av att ge 200mW för att kompensera koaxförlusterna.
I min teststation finns även ett extra bandpassfilter samt en extra cirkulator, som totalt dämpar ytterligare 3dB vid 2400Mhz.
Förstärkaren ska då klara av att ge 400mW för att även kompensera även för filter och cirkulator.
Nu finns det många olika förstärkare och dom har ofta högre uteffekter så då blir den variabla dämpsatsen användbar för att bestämma effekt vid antennen.
Wattmätare är ett litet problem dels på grund av den höga frekvensen och den låga effekten, men det finns exempel på mätare som är nåbara om man inte redan en mätare, t.ex DAIWA CN801S-II
Min +13V 2400MHz förstärkare kan ge allt mellan 10mW och 400mW bara genom att ändra dämpsatsen mellan konverter och förstärkare. Man kan även justera drivspänningen inom de värden förstärkaren är specificerad för.

Vill man ha en egen nedlänksmottagare så fungerar det med en “HD ready” LNB från Biltema/CjellKo/Elgiganten/KlasseO/ m.m då dessa har PLL och kristall, samt monterar LNB på vanlig satellitTV offsetparabol på 60-90cm storlek. Sen matar man LNB med +15V DC och ansluter en mottagare som klarar 600-700Mhz.

Med fördel så skaffar man en RTL-SDR R820T2 RTL2832U 1PPM TCXO samt ett SDR program med vattenfall vilket underlättar att både rikta parabolen samt hitta QO-100 fyrarna och passbandet i transpondern.
LNB driver trots PLL och kristall en del i frekvens speciellt om den är kall, vilket gör att många modifierar LNB med en 25.000MHz TCXO eller för att anslutas till en extern 25.000MHz stabilare referenssignal.

Ett tips för att hitta delar till 2400MHz stationen är att titta in på AMSAT DLs dedikerade forum för QO-100 smalband transponder.
Man kan idag köpa det mesta av delarna (konverters, förstärkare, parabolmatare) färdiga från många olika håll, både för 10GHz och 2400MHz.

Tillägg angående interferens med WLAN 2.4G:

Skrev inte så mycket om interferens med WLAN 2.4G men min egna försök har visat att:Om man använder en iPad och lyssnar på BARTGs webstream från webSDR och iPad  är ansluten till eget WLAN på 2.4GHz.

Går man utomhus till den markplacerade 180cm parabolen med iPad i handen för att rikta parabolen från baksidan av parabolen så fungerar  webstreamen med 0.1W till parabolen. Det är först när man står cirka 2m framför parabolen som iPad inte längre uppdaterar webstreamen.  Går man sen bort 4 -5m från framsidan på parabolen startar webstreamen igen. Avståndet till mitt eget 2.4G WLAN och trådlösa router är mer än 10m och den står inomhus. Ger en liten indikation på hur det påverkar 2.4G WLAN om man sänder på 2400MHz.

Länkar:
BATC WebSDR:
https://eshail.batc.org.uk/nb/

Räkna på parabol, gain, ERP m.m:
http://www.satsig.net/pointing/antenna-beamwidth-calculator.htm
http://www.csgnetwork.com/antennaecalc.html

En 2400MHz helixmatare för parabolen:
http://www.g6lvb.com/60cm.htm

Forum om sändare och antenner:
https://forum.amsat-dl.org/index.php?board/4-nb-transponder/

Var ska parabolen riktas?
Vinkelkalkylator: http://www.satlex.net/sv/azel_calc.html