Categories
SDR and software

Installationsguide till Station

Station är ett integrerat program för att spåra och köra analoga satelliter. Det är skrivet av Paul Willmott, VP9MU, och kunde för några år sedan köpas via AMSAT, bla. AMSAT-OZ i Danmark. Numera är programmet freeware och fritt att använda. Jämfört med WinOrbit så finns många möjligheter att med Station bygga upp en automatisk station som styr både din radio och rotor.

Programmet är numera ganska gammalt men går fortfarande att använda. Artikeln kommer ej att uppdateras mer.