Categories
SDR and software

Dopplerkorrigering av SDR# från WxTrack

Spårningsprogrammet WxTrack kan via en plugin dopplerkorrigera frekvensen hos det populära SDR-programmet SDR# (SDR Sharp). Det är mycket lätt att installera vilket beskrivs på denna sida.

Utöver installationen ovan ska informationen i WxTrack fil radio.ini editeras för de satelliter och frekvenser man önskar kontrollera. Det är mycket bra beskrivet i filen.

Jag har testat och det fungerar mycket bra. Jag saknar dock en funktion – möjligheten att fritt kunna välja frekvens i SDR# och låta WxTrack korrigera under satellitpassagen. Nu går det endast att ange frekvensen i WxTrack och få den korrigerad. Det är bra vid tex. digitala nerlänkar eller ISS, men om man vill fritt söka i hela bandet för att följa en SSB eller CW-nerlänk så går inte funktionen att använda.

Nedan är ett exempel på dopplerkorrigering av HO-68 CW-beacon. Ljudfilen (CW-beacon är svag) visar hur korrekt det blir. Bilden visar integrationen mellan de två programmen (klicka för större bild).

WxTrack SDRSharp HO-68 doppler correction
WxTrack SDRSharp HO-68 doppler correction

Lyssna på dopplerkorrigeringen (MP3)

By SM0TGU

Webmaster and member of the AMSAT-SM steering group.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *