Kategorier
SDR och mjukvara

VFO control for SDR Console Satellite External Radio

In SDR Console v3 it is possible to control an external radio for transmitting (TX) in the satellite mode – this is called External Radio control. To change frequency you can click on the digits in the control window with the mouse pointer or change with the arrow keys, but it is not possible to use any other shortcut keys or VFO knobs.

This solutions adds a AutoHotKey script for remapping and controlling both RX and TX VFO and a software remote VFO with the help of Unified Remote software. You can use these independent – but best is together. If you only use the AutoHotKey script then you can toggle between the RX VFO and External Radio TX VFO and control with the arrow keys. If you only use the Unified Remote you can control the RX VFO but not switch to the External Radio TX VFO.

Files and instructions can be found at Lars Thunberg SM0TGU GitHub.

Short animated GIF from adjustning the RX VFOs and satellite external radio TX VFO in SDR Console
Kategorier
SDR och mjukvara

Cloudlog – log your sat QSOs

Cloudlog is a QSO logging software developed by Peter (@2M0SQL) installed ”in the cloud” – on a web server – and used via a web interface. It is perfect for fast logging of satellite QSOs as Peter is a well known and experienced satellite operator.
This is a very short introduction of Cloudlog.

Installation:

Cloudlog can be installed for free (do not forget a donation to Peter!) on your own web server or server host. The installation instructions are very easy to follow. If you do not like to install by yourself you can buy a purchased subscriptions.

Logging QSOs:

Logging can be done ”Live” or ”Post”. As I still using a pen for writing down my contacts, I use the Post QSO.

Cloudlog is fully prepared for all type of satellites. All settings are saved for the next QSO you would like to log, so if you are doing a lot of contacts over one satellite post-logging goes very fast.

Sync to LOTW

Syncing to LOTW can be done via script or manually. I’m using the manual sync and it is working perfect. You can also see if you get a confirmed LOTW contact in Cloudlog.

For more info please visit the following:

https://www.magicbug.co.uk/cloudlog/

or

https://github.com/magicbug/Cloudlog

Kategorier
Satellitnyheter SDR och mjukvara

SatNOGS gr-satellites integration

Daniel Ekman SA2KNG @knglaser has been working with integration of gr-satellites in SatNOGS client. The installation process is described at Daniels GitHub:
https://github.com/kng/satnogs_gr-satellites

I have followed the manual installation instructions and it worked with any problem (a minimal knowledge of Linux is recommended). Below you can see a SatNOGS decode from my station that has been processed by the gr-satellites integration.

This is a great add-on for the SatNOGS station/network! Nice work Daniel!

Kategorier
SDR och mjukvara

Look4Sat Android tracker with doppler correction

Look4Sat is an Android app for tracking satellites. It uses the database from SatNOGS for frequency info and also presents the frequency with doppler correction. As I know this is the only Android app that display doppler correction. I can highly recommend this app for portable tracking!

Download from Google Play.

Kategorier
Satellitnyheter SDR och mjukvara

UVSQSAT tips från SM4JLX Inge

In Swedish only!
Några tips från SM4JLX runt mottagning av UVSQSat:

Just nu styr jag antennerna med en W7 dator och Gpredict tillsammans med rotcld (hamlib-w32-4.0), använder en Arduino Mega med L298N deivkrets. Rotorprogrammet i Arduino är från K3NG. Inte mycket till antenner ännu och ingen preamp.

IC-9700 är kopplad via USB till en W10 dator som även kör Gpredict för frekvens korrigering, där går även SoundModem för att koda ut BPSK, även UVSQsat Decoder – 0.5 för att sända in telemetrin.
Då man är pensionär numera så har jag kunna följa UVSQsat några dar och testat lite andra förslag på satellit än 2021-006AB.
Problemet är att justeringen av doppler frekvensen inte stämmer för mig och då måste man hela tiden justera i SoundModem vilket område datat kommer att hamna.

Nu har jag kommit fram till följande ordning på de olika satelliter som jag lyssnat på och jag skulle då vilja ha satelliter som kommer in tidigare än 6AB. Det gör följande om man ser på passage idag ca. kl. 15. 6AA 4 sek. före 6AB, 6Z 18 sek. före 6AB, 6Y 80 sek. före 6AB. Vid test så fick jag mot 6Y att radion ställde in sig hela passagen på för låg frekvens.
Mot 6Z så ställde radion in sig på för hög frekvens utom vid närmaste avstånd då det verkar stämma bra.

Testat även 6AA och då ställde radion in sig för hög frekvens hela tiden.
Ska kolla 6AB på samma sätt också men jag tror nog att jag får samma värden som 6AA.

Jag kanske är ute och svamlar, men kul tycker jag det är ändå när man få allt att fungera rätt så bra.

Har även en Linux burk med en FunCube dongel som tar telemetri från Fox satelliterna (1 just nu).

73 de SM4JLX / Inge

Kategorier
SDR och mjukvara

Satellite Custom Data and Frequency Markers for SDR-Console

Satellite Custom Data XML

In SDR-Console each satellite can have custom frequency data for both up- and downlink. With the support from Christophe from AMSAT-F a lot of satellites now have auto-generated XML files. The most used satellites has after the generation been manually updated by Lars SM0TGU. Read more about the AMSATLIST project for generation of satellites files.

This is how to install the XML files for your SDR Console:

  1. From SDR Console, open your local user folder.

  2. Make a backup of all your local files!
  3. Unzip all the files in the SDR_SAT_Custom_data.zip to your user folder. Please note that all your current XML files will be overwritten.
  4. Restart SDR-Console.
  5. Now all the XML Custom Satellite data files are available the next time you select a satellite.

Note that many satellites needs correction for mode, filter etc. but this can be a good start and you do not need to manually enter all the data.

Download the file from SM0TGUs Github:
SDR_SAT_Custom_data.zip

Satellite Frequency Markers

This is a Spectrum Markers (Frequency Markers) file over ham radio satellites beacon (downlink) for SDR-Console v3 software. It is compiled from a sat list by JE9PEL (thank you!) on date 2019-09-11. (I have not updated the list after this date so many of the new satellites are missing).

Import the csv-file into SDR-Console:

  1. In SDR-Console please go to ”View” -> ”Markers” -> ”Marker Configuration”.
  2. Choose to ”CSV: Import”.
  3. Activate the markers of your interest, all or some. There will be errors, I have not double-checked all the frequencies.

Download the file from SM0TGUs Github:
SatelliteFrequencyMarkers.csv