Categories
Antennas

Pre-amp test med SSB SP-2000 och LNA4ALL

Pre-amp testbed 2

Jag har gjort en enkel test och jämförelse mellan två pre-amp i helt olika prisklasser, SSB Electronics SP-2000 för 144-148 MHz och LNA4ALL som är en bredbands-LNA mellan 28MHz – 2.3 GHz. Min test är gjord helt utan mätinstrument och bör inte tas allt för seriöst utan mer som snabb jämförelse mellan två pre-amps i helt olika prisklasser. Vad får man för pengarna och ger det ett bättre resultat för att lyssna på satelliter?

Testobjekt:

Så här såg det ut vid testen:

Pre-amp testbed 1

Signal att testa med:

Då jag inte har tillgång till mät- och signalutrustning hittade jag vid tillfället en svag repeater, nämligen SK5RUU (Flen) på 145.750MHz.

Utan pre-amp:

Utan pre-amp 145.750 MHz

Repeatern knappt hörbar över bruset.

Med SP-2000:

SP 2000 145.750 MHz

Mindre hörbart brus, bättre hörbarhet. Notera förstärkningen över hela området med ca. 20 dB.

Med LNA4ALL:

LNA4ALL 145.750 MHz

I stort sätt samma hörbara resultat som med SP-2000. Notera förstärkningen över hela området med ca. 20 dB.

Sammanfattning:

Med tanke på skillnad i pris ger LNA4ALL mycket för pengarna. SP-2000 är en mer komplett produkt som är klar att sättas upp i masten och kan även användas vid sändning. LNA4ALL måste byggas in, lödas anslutning för spänningsmatning och kan endast användas för mottagning men är samtidigt bredbandig.
Om en närliggande stark signal kommer in gör båda produkterna att FUNcube Dongeln fullständigt går i taket. Om detta händer får man slå av den inbyggda LNA-funktionen i dongeln.
Om signalen ligger på gränsen till att vara hörbar kan en pre-amp hjälpa till att höra de svagaste signalerna från satelliter och jag kan rekommendera båda dessa produkter.

Jag har inte hunnit testa LNA4ALL ordentligt på 70cm men detta ska göras – uppdatering kommer! Under våren ska den även monteras nära antennen.

Tack till SM1TDX Kim för lån av SP-2000.

By SM0TGU

Webmaster and member of the AMSAT-SM steering group.

7 replies on “Pre-amp test med SSB SP-2000 och LNA4ALL”

Hello guys,
just a few notes regarding the test done:
From what I can see, both LNA perform as declared, the SP-2000 has more than 22 dB of the gain (the gain is winded) and has better S/N behavior due to the design.
Inside the SP-2000 there is the bandpass filter after the MGF-1302 and there is also a kind of resonant circuit at the input of the MGF-1302. This does help a lot, what can be seen through the photos.
LNA4ALL operate on GIGO priciple, means garbage in – garbage out. There is no any filtering due to wideband LNA coverage.
The FCD and DVB-T donles are poor performers due to cheap AD converters causing low dynamic range and more over almost no selectivity at all. Both of them are easy saturated.
I made some test inserting a high quality band pass filters infront of the dongles, and just with them (without LNA) the situation improves a lot. In tandem with the LNA the dongle became a really nice tool.
So advice: make a couple of good (helical) bandpass filters for 2m and 70cm bands and you will have a whole new dimension in your reception.
Have fun,
Adam, 9A4QV

Hi Adam and thanks for your comments. My listening experience from SP-2000 and the LNA4ALL are that the two devices performs almost the same with the FUNcube Dongle Pro+. Of course, for really serious listening on 144-146 MHz the SP-2000 will be a better choice I think.
Helical bandpass filters would be interesting to test. Do you have some links or manuals how to make bandpass filters?
73
Lars SM0TGU

“Ca 15 meter kabel mellan antenn och pre-amp”
Detta ger dämpning som förtar hela testen. För att få ut nyttan av en lågbrusig LNA så skall den sitta vida antennen.
Om kabeln har mer än 1dB dämpning (troligt) så kommer aldrig systemets brustemp att kunna gå under 1dB och därmed kan du inte heller mäta någon skillnad på LNAer som har lägre brustemp än så.

//Harry

Harry: tack för kommentar. Helt relevanta kommentarer. Jag kommer under våren att sätta upp LNA4ALL vid antennen men har inga möjligheter att jämföra längre med SP2000 då jag lämnat tillbaka den.
Dock: min test visade att båda dessa preamps gav en liten förbättring av hörbarheten/signalstyra trots att de var monterade vid mottagaren.

Programmet är SDR#. Det är inget mätprogram utan ett mottagningsprogram. Som jag beskrivit i texten är det ingen professionell mätning som jag gjort utan mer en jämförelse lyssningsmässigt sätt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *