Pre-amp test med SSB SP-2000 och LNA4ALL

Pre-amp testbed 2

Jag har gjort en enkel test och jämförelse mellan två pre-amp i helt olika prisklasser, SSB Electronics SP-2000 för 144-148 MHz och LNA4ALL som är en bredbands-LNA mellan 28MHz – 2.3 GHz. Min test är gjord helt utan mätinstrument och bör inte tas allt för seriöst utan mer som snabb jämförelse mellan två pre-amps i helt olika prisklasser. Vad får man för pengarna och ger det ett bättre resultat för att lyssna på satelliter?

Testobjekt:

Så här såg det ut vid testen:

Pre-amp testbed 1

Signal att testa med:

Då jag inte har tillgång till mät- och signalutrustning hittade jag vid tillfället en svag repeater, nämligen SK5RUU (Flen) på 145.750MHz.

Utan pre-amp:

Utan pre-amp 145.750 MHz

Repeatern knappt hörbar över bruset.

Med SP-2000:

SP 2000 145.750 MHz

Mindre hörbart brus, bättre hörbarhet. Notera förstärkningen över hela området med ca. 20 dB.

Med LNA4ALL:

LNA4ALL 145.750 MHz

I stort sätt samma hörbara resultat som med SP-2000. Notera förstärkningen över hela området med ca. 20 dB.

Sammanfattning:

Med tanke på skillnad i pris ger LNA4ALL mycket för pengarna. SP-2000 är en mer komplett produkt som är klar att sättas upp i masten och kan även användas vid sändning. LNA4ALL måste byggas in, lödas anslutning för spänningsmatning och kan endast användas för mottagning men är samtidigt bredbandig.
Om en närliggande stark signal kommer in gör båda produkterna att FUNcube Dongeln fullständigt går i taket. Om detta händer får man slå av den inbyggda LNA-funktionen i dongeln.
Om signalen ligger på gränsen till att vara hörbar kan en pre-amp hjälpa till att höra de svagaste signalerna från satelliter och jag kan rekommendera båda dessa produkter.

Jag har inte hunnit testa LNA4ALL ordentligt på 70cm men detta ska göras – uppdatering kommer! Under våren ska den även monteras nära antennen.

Tack till SM1TDX Kim för lån av SP-2000.