Categories
Ham Satellite news

Video om uppdaterad WRAPS och preamp

WA8SME har gjort en ny video om en uppdaterad varaiant av WRAPS som är en elevationsrotor som byggsats. Vidare finns info om en ny preamp-byggsats med koaxreläer för polarisationsjustering.

 

By SM0TGU

Webmaster and member of the AMSAT-SM steering group.

Leave a Reply

Your email address will not be published.