Categories
Ham Satellite news

Ballong över Sverige

Då ser vi återigen en liten mikrosändare i ballong passera förbi. Just nu är den på väg mot Öland efter att ha flugit in västerifrån.

Den lär även vara hörbar uppe i SM0.

HAB 0608

Frekvensen att lyssna på är 434.500 MHz där den ger små tonstötar för att därefter sända en telemetristring i frekvensskifte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *