Koax-balun

Innan den mindre loopen monteras är det dags för koaxbalunen. Koaxkabeln löper inne i röret. Ett hål borras upp och kabel tas ut, snurra den fyra varv, borra nytt hål och dra in kabeln ut genom toppen på röret. Där ska den senare kopplas ihop med de båda looparna.

QFH-antenn_2m_koaxbalun

Och sen kör vi några varv med eltejp för att fixara kabeln.

QFH-antenn_2m_koaxbalun_tejp