Program för att ta emot digitala signaler

I nummer 164 av AMSAT-OZ Journal finns en mycket bra artikel om att ta emot olika digitala signaler på radio. Jag kan rekommendera att läsa denna artikel, här finns en kort sammanställning av programmen som presenteras.

Modifiera din mottagare med en discriminator output så att du får en ofiltrerad signal från din mottagare:

http://www.discriminator.nl/index-en.html

– Ta emot AIS-systemet från fartyg med Ship Plotter.
– EpirbPlotter tar emot SAR-systemet.
– DSCdecoder för att ta emot bla. Navtex.
– SondeMonitor för att ta emot data från väderballonger.
– OrbcommPlotter för att ta emot telemetri från Orbcomm-satelliter.

Alla ovanstående program finns på följande länk:

http://www.coaa.co.uk/software_signals.htm

Källa: AMSAT-OZ Journal nummer 164