Stackning av yagi antenner

När man bygger upp sin antennpark är det viktigt att placera allt rätt för att erhålla minsta påverkan från mast och andra antenner.

Den här sidan innehåller det viktigaste som man bör känna till. Länk