Categories
Hardware and "How to..."

VHF Handboken är uppdaterad

I November 2020 gavs det ut en ny version av VHF Managers Handbook på IARU Region 1:s hemsida, V9.0. där man hittar ändringar runt bandplan och satellitallokering på 436.000 MHz – 438.000MHz gällande samexisterande digitala trafiksätt

Handboken har uppdaterats hur simplex DATV trafik och experimentell dataöverföring används på 70cm i samma bandplan där satellitfrekvenserna finns.

Handboken har uppdaterats för användningen av enbart simplex DATV/experimentell dataöverföring samt förhållandet och prioritet till satellittrafik i samma bandplan.

I handboken har man nu även beslutat att på 70cm inte längre tillåta äldre ATV och andra “digitala” trafiksätt kräver mycket bandbredd.


Nyare digitala trafiksätt möjliggör att man kan använda UHF/VHF banden eftersom den bandbredd som krävs är betydligt smalare, dvs. man är inte enbart hänvisad till att använda mikrovågsbanden eftersom bandbredden som krävs ryms nånstans inom bandplanen för respektive VHF UHF band. Dvs. samexisterande trafik förväntas behöva plats på t.ex 436-438MHz.

Exempel på icke-satellit simplex digital trafik som kan dyka upp på 436-438MHz och samexistera på 70cm är enligt standarder DATV DVB-S, RB-ATV.
DATV DVB-S används med en symbolhastighet på 2 M S/sec och bandbredden blir 2MHz.
RB-ATV kan användas med en symbolhastighet på 333 K S/s och bandbredden blir 450kHz.

Det finns andra digitala trafiksätt som t.ex New Packet Radio (NPR) med varierande bandbredd 100kHz till 500kHz och som troligen passar in som experimentell dataöverföring men det finns redan en 200kHz bred allokering för datatrafik på 433.600-434.000MHz så NPR trafik bör återfinnas där.


Här är några klipp ur VHF handboken där ändringarna på 70cm syns.

IARU-R1
Notes: BANDPLAN

1.5.1 Footnote (c ) to:
As of 1-Jan-2021 Analogue ATV and SATV is no longer permitted in the 430-440 MHz band.

ATV operators are encouraged to use the microwave allocations where available, but may use narrower bandwidth DATV modes in the 436-438 MHz band.
See 1.5.4 for further guidance for DATV and experimental Data usage.
In case of interference between DATV/Data and the Amateur Satellite Service, the Satellite Service shall have priority.

1.5.4 DATV and Experimental Data usage in the 436-438 MHz Band (VGC 2020)
If the 436-438MHz amateur satellite section is used for DATV or other experimental Data developments, it
shall be on the following basis:
• DATV (like Voice) Repeater outputs are not permitted
• DATV Internet gateways are not permitted
• DATV Repeater inputs are permitted (eg for cross band usage)
• DATV Simplex usage is permitted
• Transmission times by DATV/Data users should be as short as possible
Any DATV and adhoc simplex Data usage of similar bandwidths to DATV, should be compliant with the
Region 1 Technical Recommendations for DATV in Section-9.4 and in particular the maximum bandwidth.
No other fixed infrastructure for nodes, gateways, DV hot-spots or repeaters are permitted in 436-438MHz.

Här är några klipp från IARU 2020 konferensen:

Recommendations for Technical Recommendations:
a) Rename Section-9 title to Amateur Television (remove ‘wide band’)
b) Remove Sec 9.1 for AM TV in 435 MHz
c) Remove Sec 9.2 for 435 MHz medium BW ATV
d) Remove 9.4.1 re 435 MHz Fast scan ATV standard
e) Remove 9.4.2 re 435 MHz SATV standard
f) Remove 9.4.3 Fax Standard (also redundant)

70cm bandplanen på SSA.SE med fotnot.

435,000 – 436,000 20 kHz Alla moder Exklusivt satellitsegment (e)
436,000 – 438,000 Alla moder Satellitsegment och DATV/Data(e)
(e) Sändning från DATV repeatrar skall inte förekomma i bandet 436 – 438 MHz.

Några länkar:

https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2020/12/VHF_Handbook_V9.00.pdf

Categories
Ham Satellite news

Satelliter på gång 2021 Q1

En liten titt i närtid 2021 Q1

För de som är tvåvägskommunikationsintresserade finns några nya LEO satelliter i första kvartalet 2021, dvs. satelliter som har nån typ av transponder eller digipeater.

Först ut, satelliter att hålla ett öga på de närmaste veckorna och månaderna Jan-Feb-Mar 2021 är:

 • Grizu-263A: är en pocketQube (5x5cm dvs. halva storleken av en cubesat 10x10cm) som har en UHF digipeater på 437.190 MHz
  sätts i bana med Falcon9 kanske i Januari 2021
 • Tevel Mission: 8 st cubesats som skickas upp, oklar om alla eller några av satelliterna har en U/V FM transponder UL 145.970 MHz / DL 434.600 MHz
  Sätts i bana med Falcon9
 • Kitsune: är en 6U cubesat, har ingen transponder men däremot C-band och UHF RX/TX där detaljerade 2M pixel bilder på jorden kan begäras och laddas ned i C-bandet
  Här finns det möjligheter att ha en C-band markstation med nedlänk och upplänk på 5.6Ghz
  IARU region1 bandplanen(C-band) för satellitupplänk är 5.650-6.668 GHz, nedlänk 5.830-5.850Ghz
  Sätts i bana med ISS
 • Hiapo: en cubesat, skulle ha haft en V/H digipeater men själva digipeatern blev nog inte klar ?
  däremot är satelliten fortfarande intressant eftersom den kommer ha experiment som genererar telemetridata på 437.225 MHz för magnetfält, solfläckars inverkan vilket kan vara kul nu när solcykeln tar fart
 • EASAT-2: är en pocketQube (5x5cm) och har en FM/FSK V/U linear transponder, UL 145.875 MHz / DL 436.666 MHz (ingen subton)
  Sätts i bana med Falcon9
 • Hades: är en pocketQube (5x5cm) och har en FM/FSK V/U linear transponder, UL 145.925 MHz/ DL 436.888 MHz (ingen subton)
  Sätts i bana med Falcon9
  EASAT-2 och Hades är från samma projekt och har snarlika data
 • Tausat, en 3U cubesat, har en V/U FM transponder, UL 145.??? MHz / DL 436.400 MHz
  Sätts i bana med ISS troligen 2021-02
 • RadFox Fox-1E, har en linjär V/U transponder, se tidigare nyhet på AMSAT SM:
  https://www.amsat.se/2020/12/03/radfxsat-2-fox-1e-uppskjutning-19-december-2020/#respond
  Sätts i bana med LauncherOne
 • MIR-SAT1: en cubesat, har en Digipeater UL 145.9875 MHz / DL 437.925 MHz
  Sätts i bana med ISS Februari 2020

Det händer ofta att satelliter “skjuts upp” 😉 i tiden – så man får hålla sig uppdaterad i respektive systems kalendrar och efter lyckad uppskjutning vilken amatörradiosatellit identitet och keplerdata dom får.

Fyra olika system används för att sätta ovanstående LEO satelliter i omloppsbana.

 • ISS och nån typ av launch via experimentmodul eller manuell launch av ISS austronaut
 • SpaceX Falcon9, en lite större raket, Falcon9 där första steget landar igen och återanvänds
 • Firefly Alpha, en betydligt mindre raket än Falcon9 men tillverkad i kolfiber
 • Virgin Orbit LauncherOne, en liten raket som avfyras från vingen från Cosmic Girl som är en Boeing 747-400

I respektive systems uppskjutningsschema letar man upp respektive satellit.

Ett mycket stort antal LEO satelliter med enbart UHF telemetri nedlänk på amatörradiofrekvenser kommer sättas i bana under hela 2021.
Om man gillar att ta emot, avkoda data samt mata databaser med telemetridata kommer det finnas många tillfällen till det!.

Sen in i 2021 Q2 och framåt i tiden finns ytterligare ett par intressanta transponder/digipeater satelliter som är planerade att skjutas upp.
Låt se när dessa blir klara och återfinns i någon av systemens uppskjutningskalendrar.

Categories
Hardware and "How to..." Oscar-100

Bli QRV via QO-100’s smalbandstransponder med 100mW

Stort tack till Christer SM0NCL för denna artikel! For english please use Google translate.

Under en tid har praktiska tester gjorts i syfte att utforska en möjlig markstation för 2400MHz upplänken för QO-100 smalbandstranspondern.
BATC’s webSDR nedlänksmottagare har använts som referens och med den så går det att bestämma hur mycket över mottagarbruset en CW signal behöver vara.
I praktiska tester så ser man att BATC’s webSDR har ett brusgolv runt -89dB och lyssnar man på CW och SSB signaler som ligger >4dB över brusgolvet (cirka -85 till -83dB) är dessa fullt hörbara signaler för de flesta CW/SSB motstationer, troligen även med egen 10GHz nedlänksmottagare.

Hur kan en markstation se ut och vad krävs för att generera en >4dB signal på QO-100 smalbandstransponder för att kunna trafikera QO-100?
Ett fast krav för gemene radioamatör är 100mW PEP signal tillförd antennen.

Tester visar att med en 180cm parabol, en enkel 4-5varv helixmatare, 100mW så når man 4-6dB nivån över brusgolvet i transpondern och både CW och SSB är därmed fullt användbara.
En observation är att för SSB krävs en drivsändare med mikrofon-kompressor, utan detta blir SSB-signalerna svaga.
En uppskattning är att med digitala moder som har ytterligare avkodningsmöjlighet närmare transpondern brusgolv – borde det gå att ha QSO med en ännu mindre antenn.
Så länge QO-100 transpondern är konfigurerad med sin nuvarande ytterst känsliga mottagare är det mao. bara att sätta igång och aktivera sig på QO-100.

I markstationsexemplet med 180cm parabol (28.2dBi gain) och 100mW uteffekt så blir utstrålad effekt ur antennen uttryckt i ERP cirka 40Watt (16dBW) eller i EIRP cirka 66Watt (18.2dBW) vilket blir ett riktvärde för att sätta ihop en markstation.

Den teststation jag använder nu och som har riktvärdet 40Watt ERP (66Watt EIRP) ur antennen består av en:

 • 180cm parabol
 • Parabolmatare, en LHCPlindad 5varvs helix (avsedd ursprungligen för AO-40) som då ger en RHCP signal i upplänken
 • 144MHz lågeffekt (2.5W) allmode transceiver som driver en 144-2400 TX konverter via en dämpsats som ger 3mW uteffekt på 144MHz.
 • 144/2400 TX konvertern ger 1.8mW uteffekt på 2400MHz så en förstärkare tillkommer.
 • Mellan TX konverter och förstärkare används en variabel dämpsats.
 • Förstärkare: När man tittar på vilken förstärkare man behöver får man först fundera på hur stationen byggs upp, var antennen ska stå och var sändaren sitter.

I min teststation är allt placerat inomhus så mellan stationen och 180cm parabolen används 15m halvtumskoax med 3dB dämpning vid 2400MHz.
Förstärkaren ska då klara av att ge 200mW för att kompensera koaxförlusterna.
I min teststation finns även ett extra bandpassfilter samt en extra cirkulator, som totalt dämpar ytterligare 3dB vid 2400Mhz.
Förstärkaren ska då klara av att ge 400mW för att även kompensera även för filter och cirkulator.
Nu finns det många olika förstärkare och dom har ofta högre uteffekter så då blir den variabla dämpsatsen användbar för att bestämma effekt vid antennen.
Wattmätare är ett litet problem dels på grund av den höga frekvensen och den låga effekten, men det finns exempel på mätare som är nåbara om man inte redan en mätare, t.ex DAIWA CN801S-II
Min +13V 2400MHz förstärkare kan ge allt mellan 10mW och 400mW bara genom att ändra dämpsatsen mellan konverter och förstärkare. Man kan även justera drivspänningen inom de värden förstärkaren är specificerad för.

Vill man ha en egen nedlänksmottagare så fungerar det med en “HD ready” LNB från Biltema/CjellKo/Elgiganten/KlasseO/ m.m då dessa har PLL och kristall, samt monterar LNB på vanlig satellitTV offsetparabol på 60-90cm storlek. Sen matar man LNB med +15V DC och ansluter en mottagare som klarar 600-700Mhz.

Med fördel så skaffar man en RTL-SDR R820T2 RTL2832U 1PPM TCXO samt ett SDR program med vattenfall vilket underlättar att både rikta parabolen samt hitta QO-100 fyrarna och passbandet i transpondern.
LNB driver trots PLL och kristall en del i frekvens speciellt om den är kall, vilket gör att många modifierar LNB med en 25.000MHz TCXO eller för att anslutas till en extern 25.000MHz stabilare referenssignal.

Ett tips för att hitta delar till 2400MHz stationen är att titta in på AMSAT DLs dedikerade forum för QO-100 smalband transponder.
Man kan idag köpa det mesta av delarna (konverters, förstärkare, parabolmatare) färdiga från många olika håll, både för 10GHz och 2400MHz.

Tillägg angående interferens med WLAN 2.4G:

Skrev inte så mycket om interferens med WLAN 2.4G men min egna försök har visat att:Om man använder en iPad och lyssnar på BARTGs webstream från webSDR och iPad  är ansluten till eget WLAN på 2.4GHz.

Går man utomhus till den markplacerade 180cm parabolen med iPad i handen för att rikta parabolen från baksidan av parabolen så fungerar  webstreamen med 0.1W till parabolen. Det är först när man står cirka 2m framför parabolen som iPad inte längre uppdaterar webstreamen.  Går man sen bort 4 -5m från framsidan på parabolen startar webstreamen igen. Avståndet till mitt eget 2.4G WLAN och trådlösa router är mer än 10m och den står inomhus. Ger en liten indikation på hur det påverkar 2.4G WLAN om man sänder på 2400MHz.

Länkar:
BATC WebSDR:
https://eshail.batc.org.uk/nb/

Räkna på parabol, gain, ERP m.m:
http://www.satsig.net/pointing/antenna-beamwidth-calculator.htm
http://www.csgnetwork.com/antennaecalc.html

En 2400MHz helixmatare för parabolen:
http://www.g6lvb.com/60cm.htm

Forum om sändare och antenner:
https://forum.amsat-dl.org/index.php?board/4-nb-transponder/

Var ska parabolen riktas?
Vinkelkalkylator: http://www.satlex.net/sv/azel_calc.html