Categories
Ham Satellite news

VHF Handboken är uppdaterad

I November 2020 gavs det ut en ny version av VHF Managers Handbook på IARU Region 1:s hemsida, V9.0. där man hittar ändringar runt bandplan och satellitallokering på 436.000 MHz – 438.000MHz gällande samexisterande digitala trafiksätt

Handboken har uppdaterats hur simplex DATV trafik och experimentell dataöverföring används på 70cm i samma bandplan där satellitfrekvenserna finns.

Handboken har uppdaterats för användningen av enbart simplex DATV/experimentell dataöverföring samt förhållandet och prioritet till satellittrafik i samma bandplan.

I handboken har man nu även beslutat att på 70cm inte längre tillåta äldre ATV och andra “digitala” trafiksätt kräver mycket bandbredd.


Nyare digitala trafiksätt möjliggör att man kan använda UHF/VHF banden eftersom den bandbredd som krävs är betydligt smalare, dvs. man är inte enbart hänvisad till att använda mikrovågsbanden eftersom bandbredden som krävs ryms nånstans inom bandplanen för respektive VHF UHF band. Dvs. samexisterande trafik förväntas behöva plats på t.ex 436-438MHz.

Exempel på icke-satellit simplex digital trafik som kan dyka upp på 436-438MHz och samexistera på 70cm är enligt standarder DATV DVB-S, RB-ATV.
DATV DVB-S används med en symbolhastighet på 2 M S/sec och bandbredden blir 2MHz.
RB-ATV kan användas med en symbolhastighet på 333 K S/s och bandbredden blir 450kHz.

Det finns andra digitala trafiksätt som t.ex New Packet Radio (NPR) med varierande bandbredd 100kHz till 500kHz och som troligen passar in som experimentell dataöverföring men det finns redan en 200kHz bred allokering för datatrafik på 433.600-434.000MHz så NPR trafik bör återfinnas där.


Här är några klipp ur VHF handboken där ändringarna på 70cm syns.

IARU-R1
Notes: BANDPLAN

1.5.1 Footnote (c ) to:
As of 1-Jan-2021 Analogue ATV and SATV is no longer permitted in the 430-440 MHz band.

ATV operators are encouraged to use the microwave allocations where available, but may use narrower bandwidth DATV modes in the 436-438 MHz band.
See 1.5.4 for further guidance for DATV and experimental Data usage.
In case of interference between DATV/Data and the Amateur Satellite Service, the Satellite Service shall have priority.

1.5.4 DATV and Experimental Data usage in the 436-438 MHz Band (VGC 2020)
If the 436-438MHz amateur satellite section is used for DATV or other experimental Data developments, it
shall be on the following basis:
• DATV (like Voice) Repeater outputs are not permitted
• DATV Internet gateways are not permitted
• DATV Repeater inputs are permitted (eg for cross band usage)
• DATV Simplex usage is permitted
• Transmission times by DATV/Data users should be as short as possible
Any DATV and adhoc simplex Data usage of similar bandwidths to DATV, should be compliant with the
Region 1 Technical Recommendations for DATV in Section-9.4 and in particular the maximum bandwidth.
No other fixed infrastructure for nodes, gateways, DV hot-spots or repeaters are permitted in 436-438MHz.

Här är några klipp från IARU 2020 konferensen:

Recommendations for Technical Recommendations:
a) Rename Section-9 title to Amateur Television (remove ‘wide band’)
b) Remove Sec 9.1 for AM TV in 435 MHz
c) Remove Sec 9.2 for 435 MHz medium BW ATV
d) Remove 9.4.1 re 435 MHz Fast scan ATV standard
e) Remove 9.4.2 re 435 MHz SATV standard
f) Remove 9.4.3 Fax Standard (also redundant)

70cm bandplanen på SSA.SE med fotnot.

435,000 – 436,000 20 kHz Alla moder Exklusivt satellitsegment (e)
436,000 – 438,000 Alla moder Satellitsegment och DATV/Data(e)
(e) Sändning från DATV repeatrar skall inte förekomma i bandet 436 – 438 MHz.

Några länkar:

https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2020/12/VHF_Handbook_V9.00.pdf

By SM0NCL

Kört satellit från SK0CT klubbstation under många år mellan 2000-2012 det blev mest LEO.
Mina första seriösa satellitQSO kördes på sen 80tal från Teleskolan i Kalmars klubbstation med NAG144XL och yagi, ryska HEO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *