Categories
Ham Satellite news Members news

Medlemsstatus och aktiviteter 2023

For english summary please scroll down:
Här kommer en sammanfattning över medlemsstatus och AMSAT-SMs internet- och informationsaktivitet från 2023.

Aktiviteter
2023 var ett mycket lugnt år från AMSAT-SM, vi har inte genomfört några aktiviteter utöver löpande verksamhet. Under hösten gjorde vi ett försök att locka till oss fler intresserade genom en artikel i QTC och en banner på SSAs förstasida. Det gav dock inte något märkbart resultat. Inga förfrågningar om föredrag inkom under 2023.

Medlemsstatus
AMSAT-SM hade vid årets slut​ 310​ medlemmar att jämföra med 301 medlemmar för 2022.

X (Twitter) och Youtube
Via X (f.d. Twitter) har vi en fortsatt en mycket kraftig ökning av följare – just nu (31 dec 2023) 1977 ​följare jämfört med ​1687 ​följare i slutet av 2022. Vi kommer snart gå över 2000 följare på X!
Youtube-kontot var även 2023 ganska inaktivt med få nya inlägg pga. tidsbrist.

Hemsidan
Den enda större förändringen under året var att vi lyfte fram några av de mest lästa artiklarna till framsidan. Nästan allt skrivs på engelska då vi har ett stort antal följare utanför Sverige. Kostnaden för hemsidan fortsätter att sponsras av Lars SM0TGU.

Webbstatistik
Vi ser igen ett stigande besöksantal jämfört med året innan. Nedan är de tre senaste åren.

2023
2022
2021

HF-nätet
På HF nätet har vi träffats varje söndag klockan 10 med antingen SK7TX eller SK4TX vid rodret. Brukar vara ett litet antal personer incheckade samt ett flertal lyssnare. Vi kör dagsaktuell information och möjlighet till frågeställning om det är något man funderar på.

English summary

2023 was a year of low activity from the AMSAT-SM group with no major updates or activities.

The current number of members of AMSAT-SM are 310. Note that we have no members fee as our activity is mostly information.

Followers on X (Twitter) was at the end of 2023 1977 ​compared with 1687 ​at the end of 2021. We are very happy for all new followers – thank you! Soon we will have 2000 followers!

We also see some increase in the web traffic for 2023. See the statistic image above.


By SM0TGU

Webmaster and member of the AMSAT-SM steering group.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *