Categories
Ham Satellite news

Uppdaterad satellitstatus juni 2021

(Swedish only!) ny uppdatering av vår satellitstatus:
Det är svårt att hänga med vilken status satelliterna har, och många av dem fungerar ibland och ibland inte…

Jag har testat följande satelliter själv, dvs. hört mig själv på nerlänken, och då använt max 10 watt på upplänken:

XW-2A
XW-2F
XW-2D
TO-108
AO-7
SO-50
AO-91
PO-101
RS-44
CAS-4A
CAS-4B

Mitt mål är att ha testat alla aktiva satelliter under denna sommar!

73
Lars SM0TGU

By SM0TGU

Webmaster and member of the AMSAT-SM steering group.

Leave a Reply

Your email address will not be published.