amsat.se Web has moved to new supplier

AMSAT-SM web has moved to new supplier (Simply.com) due to closedown of Surftown. Migration has been automatic and without any problems.

AMSAT-SM har idag 19 maj 2020 bytt till ny webbleverantör då Sufttown har övergått till Simply.com. Migreringen har gått bra utan problem.