Kategorier
Ändringar på amsat.se

amsat.se Web has moved to new supplier

AMSAT-SM web has moved to new supplier (Simply.com) due to closedown of Surftown. Migration has been automatic and without any problems.

AMSAT-SM har idag 19 maj 2020 bytt till ny webbleverantör då Sufttown har övergått till Simply.com. Migreringen har gått bra utan problem.

Av SM0TGU

Webmaster and member of the AMSAT-SM steering group.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *