Categories
Members news

Några förtydliganden inför AMSAT-SM i förändring

Här kommer några förtydliganden, eller svar på några frågor, inför AMSAT-SM förändring då vi går från att vara en förening till en sammanslutning:

Jag vill gärna vara med i styrgruppen men det finns ju inget årsmöte, hur gör jag?
Det stämmer, AMSAT-SM kommer inte ha någon valberedning eller inröstning genom årsmöte. Om du vill hjälpa till kontaktar du helt enkelt styrgruppen. Har du bra idéer och är villig att hjälpa till kommer du ingå i styrgruppen direkt och behöver inte vänta ett år.

Jag har en motion att lämna in men det finns ju inget årsmöte!
Har du en bra idé som du tycker AMSAT-SM ska genomföra, och de faller inom riktlinjerna, kontaktar du styrgruppen som då tar beslut om det ska genomföras eller inte.

Det kommer inte finnas en vald revisor. Hur vet jag att pengarna förvaltas enligt riktlinjer?
Det stämmer att det inte kommer finnas en vald revisor eftersom vi inte kommer vara en förening. Men, i våra nya riktlinjer står det att det bör finnas en revisor som inte ingår i styrgruppen. Revision kan då utföras kontinuerligt, inte bara en gång per år. Så i praktiken kommer kontrollen bli bättre.
Tilläggas ska, att om vi skulle fortsätta som förening och inte skulle hitta en revisor, så skulle vi inte uppfylla stadgarna. Detsamma gäller om vi inte skulle hitta en ordförande. AMSAT-SM som sammanslutning kan fortsätta att fungera med endast en person, om så blir fallet, eftersom vi låter riktlinjerna hela tiden anpassas till den verklighet vi befinner oss i.

By SM0TGU

Webmaster and member of the AMSAT-SM steering group.

Leave a Reply

Your email address will not be published.