Årsmötet 2019

AMSAT-SM verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av:
Håkan Harrysson, SM7WSJ, ordförande, ansvarig för HF-nätet.
Kim Pettersson, SM1TDX, kassör.
Lars Thunberg, SM0TGU, sekreterare och ansvarig för hemsidan.

Funktionärer:
Eskil van Loosdrecht, SM5SRR – ARISS kontaktperson.
Inge Björk, SM4JLX och Lars Malmrud, SM5TSP – revisorer.

Ordförandes rader
Ännu ett år har passerat och vi kan konstatera att vi har mer tillgängliga satelliter än någonsin tidigare. Tyvärr har vi inte haft någon transponder i högre bana utan det är LEO satelliterna som dominerar. Man kan ändå köra långväga kontakter mot USA via AO-7 samt FO-29.
2019 blir ett spännande år då vi nu har den nya geostationära satelliten P4-A i position där dom initiala testerna pågår. Vad det här kommer att innebära för satellitamatörerna när den öppnar, blir mycket spännande att se. Ett litet orosmoln för oss i SM är att vi är starkt begränsade i upplänken på 2,4 GHz (PTS har sista ordet).
Jag vill ta tillfället att tacka våra funktionärer för arbete med hemsida, ekonomi och revision. Även ett stort tack till trogna deltagare i HF nätet som har varit igång varje söndag under 2018.
Håkan SM7WSJ

Aktiviteter under 2018
Vi började under februari med att donera 100 EUR till Mike Rupprecht, DK3WN, för hans utmärkta arbete under åren med avkodningsprogram för telemetri från amatörradiosatelliter.
SM0TGU Lars besökte SSA årsmöte/radiomässa i Eskilstuna under april och ställde ut i föreningens namn och där visade bla. SSTV-mottagning från ISS och SDR-programvara.
I november var det dags för en ny utlottning av utrustning, denna gång en LNB som kan användas för mottagning av Es´hail-2. 34 st var med i utlottningen vilket får ses som ett stort intresse.

MIST-projektet
Ingen nytt har hänt för AMSAT-SM under 2018 i detta projekt. Följ MIST på: https://mistsatellite.wordpress.com/

Föreningens ekonomi
Inga intäkter finns att redovisa, då medlemskap för närvarande är kostnadsfritt och inga donationer inkommit. Utgående saldo på bankkontot 2018-12-31 var 36 641 kr.

Medlemsstatus
Föreningen hade vid årets slut 244 medlemmar att jämföra med 224 medlemmar för 2017. Notera att ingen aktivt gått ur föreningen under året och att utloggningen av en LNB lockade ett antal nya medlemmar.

Hemsidan och sociala medier
Under året har många nyheter publicerats. Lars SM0TGU har pga. tillbyggnad på huset fått ta ner sina antenner så lyssningsrapporterna har uteblivit under senare delen av året men beräknas vara igång igen till våren 2019.
Eskil van Loosdrecht, SM5SRR, har ett flertal gånger under året rapporterat om pågående ARISS-aktivitet och en del har sedan publicerats på hemsidan.
Via Twitter har föreningen en stor aktivitet med för tillfället 668 följare jämfört med 480 följare i slutet av 2017, vilket är mycket positivt!
Vi ser en något sjunkande besökstrend på hemsidan, se bild längst ner.

HF-nätet SK7TX
Ett stort tack till trogna deltagare i HF nätet som har varit igång varje söndag under 2018.

Verksamhetsmål för 2019
De är för tillfället följande:
– Fortsätta bevaka nyheter och informera genom vår hemsida och Twitter.
– Bevaka satellitfrågor inom IARU via Håkan SM7WSJ som är satellitfunktionär i SSA.
– Vid behov support till projektet MIST.

2019-01-20 Styrelsen i AMSAT-SM

Statistik AMSAT-SM web 2018