Categories
Members news

Rapport från styrelsemöte januari 2017

Styrelsen i AMSAT-SM har haft ett möte i början av januari 2017. Här kommer en kort rapport:

  • Vi ser även i år att det inte finns några möjligheter till ett fysiskt årsmöte. Årsmötet kommer att hållas via telefonkonferens den 1:a mars kl 20.30. Kallelse kommer inom kort på hemsidan och maillistan.
  • Vi har hittat en banklösning för föreningens kapital som gör att vi inte behöver betala någon årlig bankavgift men som uppfyller föreningens stadgar.
  • Vi har för närvarande 243 medlemmar och har ökat stort under 2016.
  • Under 2016 har AMSAT-SM fått en unik möjlighet att hjälpa till med KTHs satellitprojekt MIST via Håkan SM7WSJ och Lars SM0TGU. Håkan har hjälpt till runt frekvenser och callsign och Lars runt arbetet kring markstationen på KTH. 2017 fortsätter föreningen att bidra med kunskap främst vad gäller markstationen.
  • Vi kommer att lotta ut fler enkla utrustningar liknande den SDR som lottades ut i höstas. Håll utkik under våren!

Hoppas att vi hörs på årsmötet den 1:a mars!

73 gm Lars SM0TGU

By SM0TGU

Webmaster and member of the AMSAT-SM steering group.

Leave a Reply

Your email address will not be published.