Categories
Members news

Rapport från styrelsemöte februari 2016

Styrelsen i AMSAT-SM har haft ett möte i början av februari. Här kommer en kort rapport:

  • Årsmötet kommer att hållas via telefonkonferens den 6/4 kl 20.30. Kallelse kommer inom kort på hemsidan och maillistan.
  • AMSAT-SM kommer via Lars SM0TGU att ställa ut på SSA årsmöte 2016. Vi har lagt en mindre budget för montermaterial inför detta event.
  • Håkan SM7WSJ har skrivit artiklar för QTC och vi samarbetar på detta sätt med SSA.
  • Vi har för närvarande 169 medlemmar och ökar för varje år!
  • Föreningen har tvingats avsluta vårt konto på bank då avgiften per år var orimligt hög – årsavgiften skulle bli dubbel så hög som övriga löpande kostnader (webbsidan). Kassören undersöker ett bättre alternativ.
  • Vi har påbörjat ett mycket intressant projekt som vi kommer återkomma till inom kort!

73 gm Lars SM0TGU

By SM0TGU

Webmaster and member of the AMSAT-SM steering group.

Leave a Reply

Your email address will not be published.