Categories
Antennas

Dualband Slim-Jim vs J-pole för satellitmottagning

N9TAX Slim-jim och J-pole
N9TAX Slim-Jim och J-pole

Jag har länge varit intresserad att jämföra min nuvarande dualband 2m/70cm Slim-Jim mot en dualband J-poleantenn för att se om det är någon skillnad vid mottagning av satelliter. Jag skaffade därför en J-pole antenn och monterade den bredvid min befintliga Slim-Jim. Två separata kablar går till mottagaren och switchas manuellt med en koaxomkopplare.

Efter en kort tids högst ovetenskaplig jämförelse kan jag konstatera skillnaden mellan just dessa två modeller:

  • På 2 meter presterar de i stort sätt lika. I olika strålningsvinklar ger de olika resultat med ett visst övertag till J-pole-antennens fördel.
  • På 70 cm tycker jag att N9TAX Slim-Jim är något vassare i samtliga testade fall.

By SM0TGU

Webmaster and member of the AMSAT-SM steering group.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *