Beräknade värden för antennerna

Nu har jag gjort en beräkning enligt denna sida. Jag har använt 4 mm som värde på elementdiameter dvs. på den kopplingstråd jag ska använda. Det är väl inte helt korrekt men jag provar med detta värde.

För 2 meter (145.8 MHz):

QFH-antenn_2m_inputvalues

QFH-antenn_2m_ritning

För 70 cm (437 MHz):

QFH-antenn_70cm_inputvalues

QFH-antenn_70cm_ritning