Byggprojekt – QFH-antenn för 2m och 70cm

QFH-antenn
QFH-antenn

Jag har läst en del om den s.k. QFH-antennen (QFH=Quadrifilar Helicoidal Antenna) och bestämt mig för att försöka bygga en variant för 2 meter och en för 70 cm. Dessa ska kopplas ihop med ett duplexfilter, eventuellt kommer jag att bygga detta själv. Tanken är att skriva ner alla steg jag gör här och förhoppningsvis få fler att bli intresserade för denna antenn. Har har ingen speciell tidplan men beräknas bli klar under våren 2014.

Följ mina byggsteg under våren! Kommentarer mottages tacksamt.
73 de Lars SM0TGU