Categories
Members news

Sammanställning av AMSAT-SM framtidsenkät 2013

AMSAT-SM, en förening med specialintresset amatörradio via satellit, har som många andra små radioklubbar haft en kraftigt minskad aktivitet de senaste 10 åren. Från att ha varit runt 500 aktiva medlemmar uppskattas vi nu vara runt 60 st. Under våren bestämde sig styrelsen att, via vår hemsida, lägga upp en enkät för att få hjälp med framtida inriktning på verksamheten.

Enkäten låg uppe under maj och vi fick in 48 svar vilket får anses som bra. Resultatet blev enligt följande:

  • Stor majoritet för att flytta medlemsregistret till hemsidan, vilket även gjordes under juni. I samband med detta erbjuder vi nu tillfälligt fritt medlemsskap.
  • Det finns inget stort intresse för att återuppta en papperstidning men en PDF-variant verkar vara ett bra alternativ. AMSAT-SM har därför beslutat att inte producera en medlemstidning på papper.
  • Det är ett starkt önskemål att vi på hemsidan publicerar enkla guider, nybörjarartiklar, tekniska artiklar, hemma hos-repotage etc. hur man kommer igång med satellit. Det är svårt att hitta liknande information på internet (på svenska).
  • Stor majoritet för att sponsra ett satellitprojekt.
  • Många vill ha hjälp att komma igång på satellit då en majoritet varit aktiva förut.
  • Flera tycker att AMSAT-SM är anonyma och att det är en nichad hobby, vill om möjligt att vi ska synas ute på klubbar och träffar.
  • Några eftersöker ett enkelt projekt (tex. antennbygge) i föreningens regi.

Vi har efter enkäten och förändringen av medlemsregistret märkt ett kraftigt ökat intresse för AMSAT-SM. Om Din klubb har liknande problem kan vi rekommendera att gå ut med en enkät till medlemmarna. Det ger värdefull information vilken inriktning som ska väljas och det kan i många fall komma nya idéer som inte kommit fram tidigare.

73 från Lars Thunberg, SM0TGU. Sekreterere AMSAT-SM

 
Bild AMSAT-SM framtidsenkät

By SM0TGU

Webmaster and member of the AMSAT-SM steering group.

Leave a Reply

Your email address will not be published.