Categories
Changes on amsat.se

Uppdateringar på webbsidan juni 2013

Uppdateringar som skett på webbsidan under juni 2013:

 • Maillistan heter nu Nyhetsbrev.
 • Kategorin “Nyheter på hemsidan” kunde blandas ihop med “Satellitnyheter” och är nu därför omdöpt till “Ändringar på amsat.se”.
 • Kategorin för nyhetsnotiser på engelska heter nu “Recent Posts in English”.
 • Skapat nya menyer för “Nybörjare” och “Mer avancerat”. Börjat lägga upp utvalda inlägg under dessa menyer.
 • Flyttat om flera sidor, förenklat och förkortat informationen om vår verksamhet, skapat en “Historia-sida”.
 • Uppdaterat en mängd artiklar bla. Satellitstatus.
 • Skapat ny funktion för att registrera sig som ny medlem.
 • Nytt utseende (tema).
 • Förbättrat auto-publicering på Twitter och Facebook.
 • Skapat en kanal för AMSAT-SM på YouTube för framtida videopubliceringar.

Att göra under juli-augusti:

 • Uppdatera ISS-sidan.
 • Skriva fler nybörjarartiklar.

By SM0TGU

Webmaster and member of the AMSAT-SM steering group.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *