Kategorier
Medlemsnyheter Satellitnyheter

Sammanslutningen AMSAT-SM bildas

Idag den 10 mars 2020 bildades sammanslutningen AMSAT-SM i samband med att föreningen AMSAT-SM lades ner. Processen att skapa ett AMSAT-SM för framtiden påbörjades efter årsmötet 2019 och nu är vi redo för att driva AMSAT-SM vidare på ett nytt och enklare sätt.

Alla aktiviteter som ingick i föreningen övergår till nu till sammanslutningen. Hemsidan kommer att uppdateras under mars med nya riktlinjer och övrig relevant information.

Välkommen med oss in i framtiden. AMSAT-SM är amatörradio via satellit!

Today, March 10, 2020, the AMSAT-SM group was formed in connection with the closure of the AMSAT-SM organization. The process of creating AMSAT-SM for the future began after the 2019 annual meeting and now we are ready to continue with AMSAT-SM in a new and simpler way.

All activities that were part of the old AMSAT-SM are now transferred to the new group. The website will be updated in March with new steering guidelines and other relevant information.

Welcome with us into the future. AMSAT-SM is Amateur Radio via Satellite!

Av SM0TGU

Webmaster and member of the AMSAT-SM steering group.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *