Ordförandes nyårshälsning 2019

Hej!

Tänkte skriva några rader som en nyårshälsning till alla som har intresse av AMSAT-SM eller som aktivt deltar i arbetet.

Året som har gått har återigen gett oss en massa satellitaktivitet och den största händelsen bör vara att vi numera har tillgång till en transponder i det geostationära bältet. Vi tror att vi har en livslängd på upp mot 15 år, så det är förhoppningsvis mycket tid att experimentera med den.

Vi ser även väldigt hög aktivitet från ISS som är en fin reklampelare för amatörradio i rymden. Vi kan konstatera att det är rätt lätt att hitta åtminstone 15 aktiva satelliter att kommunicera över, men det finns långt mer om man vill ta emot telemetri mm. Vi har nu med god marginal passerat Oscar-100 och var uppe på 106 förra veckan.

Som dom flesta vet så har vi senaste 10 åren haft en liknande verksamhet från år till år där vi (som så många andra föreningar) märker avtagande intresse för det traditionella föreningsarbetet. Det som skiljer oss åt från många andra, är att vi har ett ökande intresse för vårat specialintresse inom amatörradion och lite i tidens anda, så söker folk information via internet med alla dess snabba kanaler, men man vill inte engagera sig i en förenings verksamhet.

I styrelsen har vi nu bestämt oss för att under nästa år förändra vårt arbetsätt från ideell förening till intresse sammanslutning och därmed lägga mera tid och kraft där huvud intresset finns. Allt för att vara mer följsamma för kommande år.

Med förhoppning om många intressanta satellitnyheter och aktiviteter under 2020.

Med vänlig hälsning Håkan SM7WSJ ordförande AMSAT-SM