AMSAT 50 år 2019

The Radio Amateur Satellite Corporation (AMSAT) bildades den 3:e mars 1969 och fyller alltså 50 år 2019. Det finns ett speciellt Awards Program för detta att läsa om här:
https://www.amsat.org/amsat-50th-anniversary-awards-program/