Categories
Ham Satellite news Members news

AMSAT-SM HF-nätet 3740 kHz

Ett troget gäng kör HF nätet som startar klockan 10.00/3740 kHz varje söndag.  Tyvärr så är det svårt att köra nätet på den frekvensen då det nästan alltid är hög aktivitet vid den tiden.  Man får vara med prick 10.00 när vi byter till en ledig frekvens. 

Efter Amsatnätet  (Som vi försöker att hålla så satellitrelaterat som möjligt) är officiellt avslutat brukar vi glida över till ett gäng som har intresse runt VHF&UP med DX och EME samt satellit/mikrovågor som intresse. Det brukar nästan alltid vara något som man får tips om som någon hittat eller håller på med.  Helt öppet nät att hoppa in i om man har något man vill dela eller fråga om på VHF&UP. 

Några av deltagarna som är rätt reguljära. EFW,NZV,JLX,HFI,IVE,SJR,THS,FWZ,WSJ men det är lite fler som dyker upp lite då och då. 

Med vänlig hälsning Håkan

By SM0TGU

Webmaster and member of the AMSAT-SM steering group.

Leave a Reply

Your email address will not be published.