AMSAT-SM 800 följare på Twitter

AMSAT-SM har nu 800 följare på Twitter. Även om det inte kan jämföras med betalande medlemmar (vi hade som mest runt 430 st) så är det ett bevis på att den internationella gemenskapen fortfarande är stor vad gäller amatörradio och AMSAT.

AMSAT-SMs Twitterkonto handlar enbart om AMSAT och amatörradio. Dock skriver jag ibland även om mina egna amatörradio-projekt då jag ser att det har ett stort intresse bland följarna.

73
Lars SM0TGU
https://twitter.com/amsat_sm
www.amsat.se