SatMatch

SatMatch är ett online-verktyg för att se om en satellitpassage täcker in två olika positioner. Väldigt enkelt att använda. Finns på denna länk:
https://www.satmatch.com/