P4-A uplink från Sverige

For english summary please see below the swedish text.

Det verkar som es hailsat II närmar sig sin slutposition mer och mer: https://eshail.batc.org.uk/ Det skall bli väldigt intressant att se den initiala transponderaktiviteten. För oss i SM så ser det fortsatt mörkt ut vad det gäller upplänk. (Vi är begränsade till 100mW in i antennsystemet). Det finns en ansökan som avslogs men den har överklagats och vi avvaktar slutligt besked. Skulle inte överklagan ge oss en bättre position så finns det planer på hur vi går vidare.

Det sker även förberedande arbete i VUSHF sektionen SSA för ett framtida planerat möte med PTS där vi så exakt som möjligt skall precisera vad vi behöver som ett minimum i tillförd effekt för att vi inom SM ska få vara med på den första Geostationära amatörtranspondern. Det kommer behövas lite initiala tester i verkliga livet för att se hur väl den hör när den öppnar för trafik och vi lite mer exakt vet vad som krävs.

Om ni vill kan ni titta hur smidigt dom löst det i HB9 med sitt ansökningsförfarande. https://www.uska.ch/amateurfunkpraxis/operating/amateurfunk-satelliten/eshail-2/

mvh Håkan SM7WSJ (Ordförande AMSAT-SM)


This is the present situation for swedish radio amateurs regarding P4-A uplink:

  • The maximum output is limited to 100mW
  • SSA (Amateur radio organisation in Sweden) is working to be able to have a future meeting with PTS (Swedish radio government) about this issue. This will probably be after the first real tests with the P4-A transponder.