AO73/FUNcube-1 is entering a further period of full sunlight

Nu är det åter igen dags för AO-73 att vara solbelyst under en lång period. Detta gör det extra viktigt att ta emot telemetri och skicka upp till Funcube ”warehouse”. Läs mer på Funcubes hemsida.

AO73/FUNcube-1 is entering a further period of full sunlight