Lyckad uppskjutning Fox-1D AO-92

Lyckad uppskjutning av Fox-1D AO-92 skedde kl 03:59UTC den 12 januari (2018). Telemetri togs emot drygt en timme efteråt. Det finns många källor på internet runt AO-92 och jag hänvisar här till några: