Minutes of the November ARISS-I meeting

Från Eskil SM5SRR, ARISS funktionär för Sverige, kommer här mötesanteckningar från senaste ARISS styrelsemöte.

2017-11-21 ARISS-International Monthly Meeting Minutes