GRIFEX telemetry 2016-01-19

Nedanstående bild visar telemetri (data från och om en satellit) från GRIFEX. GRIFEX sänder sin telemetri på 437.481 MHz i formatet 9k6 FSK som tas emot i mode FM (WFM utan filtrering).

Jag har tagit emot med hjälp av följande utrustning: Antenn 10 el Yagi med en azimut- och elevationrotor som följer satelliten under hela passagen. Jag har även möjlighet att välja vertikal eller horisontell polarisation med hjälp av ett coaxrelä. Efter antennen sitter en lågbrusig preamp (LNA) och efter det ca. 18 m lågförlust coaxkabel. Som radio använder jag en SDR-variant – FunCube Dongle Pro +.

Mjukvara för radio är SDR Console v2.3 som även har inbyggd satellitföljning med dopplerkorrigering och rotorkontroll. Ljudet från SDR Console dvs. telemetrimottagningen från GRIFEX skickas vidare internt i datorn med programmet Virtual Audio Cable till programmet HS_Soundmodem. Detta program avkodar datasignalerna, nu i format KISS, och skickar i sin tur vidare data internt i datorn med TCP-koppel till programmet AGW OnlineKiss av DK3WN.

AGW OnlineKiss avkodar KISS-formatet och skriver detta till en fil. Denna fil tar man sedan och läser in i ett tolkningsprogram som är skrivet av DK3WN. Det är detta program som sedan avkodar telemetrin till läsbar fakta som ni ser ett exempel på nedan.

Grifex_telemetry_20160119