Categories
Antennas

RAS pulsproblem

Jag har en tid märkt att jag vid visst väderomslag tappar pulser på min elevationsrotor.

RAS1

Jag hittade en lödning vid ett motstånd som var lite tveksam samt även ett skadat magnetiskt tungelement.

RAS2

Jag är inte säker på om felet kan härledas till en åskskada tidigare i somras men efter omlödning av fästpunkt för motståndet samt montering av ett nytt tungelement så fungerar nu autotrackingen återigen helt perfekt.

RAS3

Jag håller just nu på med en ordentlig ombyggnad i VHF/UHF masten och det kommer fler inlägg under arbetets gång.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *