Categories
Ham Satellite news

AMSAT-SM-nätet 20/3 2011

Hej!

Dagens nät på 3740 khz klockan 10.00

Deltagare
SM4EFW
SM4JLX
SM5HL
SM6NZV
SM7WSJ

*AO-51

Satelliten är på väg mot lite längre eclipse kommande veckor. Den kommer då
att slås av kortare tider. Sändaren går för närvarande med 420 mW.

*Amsat Fox (efterföljaren till AO-51)
http://www.amsat.org/amsat-new/fox/

* AMSAT INDIA’s March 2011 News letter is available for download.

http://amsatindia.org/Newsletter/AMSATINDIA-News-March_2011.pdf

Archives at www.amsatindia.org/Newsletter

*OZ journalen på medlems sidorna

73 Håkan SM7WSJ

By SM0TGU

Webmaster and member of the AMSAT-SM steering group.

Leave a Reply

Your email address will not be published.