Några nya sidor

Idag är det publicerad en artikel under "Tekniksidor" om satellit-modes och en extralänk/meny (också under Tekniksidor) till tracking och kepler. Allt enligt önskemål från våra läsare.

73
Lars SM0TGU  webmaster