Kategorier
Amatörradio från ISS

Thunmansskolans frågor

De frågor som Thunmanskolan skall ställa till Christer finns nu att läsa hos AMSAT-NA.
Du läser dom även här:     

Thunmanskolan, Knivsta, Sweden via telebridge TBD (***)
TBD UTC (***)

Contact is scheduled to be with Christer Fuglesang during STS-116 joint operations. (***)

Proposed questions for Thunmanskolan in English and Swedish: (***)

1. How do you eat in space and can the food come back up after it is swallowed because of weightlessness?
Hur äter man i rymden och kan maten åka upp när den är svald på grund av tyngdlösheten?

2. Can birds fly in weightlessness?
Kan fåglar flyga i tyngdlöshet?

3. How do you handle garbage? Do you bring it back to Earth or does part of it end up in space?
Hur hanterar ni avfall? Tar ni med det tillbaka till jorden eller hamnar en del i rymden?

4. Do you always have to wear you space suit?
Måste du alltid ha din rymddräkt på?

5. What has made the biggest impression on you so far?
Vilken är din starkaste upplevelse än så länge?

6. Where from do you get the oxygen in the space station?
Varifrån får ni syret i rymdstationen?

7. What do stars look like up there? Is it different than on earth?
Hur ser stjärnorna ut däruppe? Är det annorlunda än på jorden?

8. Is it true that you see small light flashes in you eyes from cosmic radiation?
Är det sant att ni ser små ljusblixtar i ögonen från kosmisk strålning?

9. What kind of personal thing did you bring with you?
Vilken slag ”personlig sak” tog du med dig?

10. How do you define time in space?
Hur definierar ni tiden i rymden?

11. What would you do if, during a space walk, you floated away from the space station?
Vad skulle du göra om du på en rymdpromenad åkte iväg från rymdstationen?

12. Do you get stronger in weightlessness and how does one sleep?
Blir man starkare i tyngdlöshet och hur sover man i tyngdlöshet?

13. Did you get a pressure increase in your ears and did you become air sick when the rocket took you through the atmosphere?
Fick du lock för öronen och blev du åksjuk när raketen tog er genom atmosfären?

14. What type of fuel do you have for the rocket and how much do you burn?
Vilken sorts bränsle har ni i raketen och hur mycket går det åt?

15. Why did you become an astronaut?
Varför blev du astronaut?

16. What were you thinking when the rocket started?
Vad tänkte du när raketen startade?

17. What is your greatest concern during your journey?
Vad är du mest orolig för som kan inträffa under er resa?

18. Would you later like to travel further away in space to the moon or Mars?
Skulle du senare vilja åka längre ut i rymden till månen eller Mars?

19. Do you think there is intelligent life in space?
Tror du att det finns intelligent liv i rymden?

20. Are you afraid of not coming back?
Är du rädd att inte komma tillbaka?
Källa: http://www.amsat.org/amsat/ariss/news/arissnews.txt 

Av SM0TGU

Webmaster and member of the AMSAT-SM steering group.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *